El curs

Institut Català d’Investigació Química (ICIQ).

De gener fins a novembre, 2024.

Bojos per la Química és un curs concebut per l'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) i la Fundació Catalunya La Pedrera, orientat a estudiants de 4rt d'ESO i 1r de batxillerat amb l'objectiu de fomentar la seva vocació científica i potenciar el seu entusiasme per la recerca. El curs s'impartirà durant 13 dissabtes del 20 de gener de 2024 al 23 de novembre de 2024 a les instal·lacions de l’ICIQ.

Es tractaran dotze temes de química diferents, incloent-hi les principals reaccions químiques, presentats pels estudiants de doctorat i postdoctorats de l’ICIQ. A part, en cada sessió vindrà un investigador principal del centre a donar una xerrada d'una hora.

Aquest curs combina sessions teòriques i activitats experimentals pràctiques. Cada sessió es dividirà en quatre parts:

 • Xerrada teòrica sobre un tema específic.
 • Seminari impartit per un investigador principal del centre.
 • Pràctiques relacionades en una tècnica de caracterització.
 • Visualització pràctica mitjançant experiments químics.

Es reforçarà molt la idea d’introduir als alumnes rutines i mètodes científics d’investigació bàsica. Per assolir-ho es permetrà als alumnes que es qüestionin les seves idees, les contrastin i que avancin cap a conceptes i esquemes més elaborats a través de diversos experiments químics que ells hauran de dissenyar i portar a terme.

Els estudiants també faran un petit repàs a la història de la química a través de 21 personatges que ells hauran de recrear.

S’alternaran equitativament el català i l’anglès. Per tant, és imprescindible tenir bon coneixement d'anglès.

Les inscripcions al curs de Bojos per la Química estaran obertes del 12 de setembre al 20 d’octubre de 2023 i entre tots els inscrits es seleccionaran 21 estudiants de 1r de batxillerat que participaran en aquesta edició del curs dins la 12a edició del programa Bojos per la Ciència que tindrà lloc a 2024.

  Els participants de Bojos per la Qúmica:

  • Experimentaran el mètode científic en primera persona en un centre de recerca internacional.
  • Milloraran el seu coneixement de la teoria i les tècniques científiques en el camp de la química.
  • Treballaran amb joves científics professionals que els assessoraran i guiaran durant el procés.
  • Tindran una visió clara per a decidir si volen seguir una carrera professional relacionada amb les ciències químiques.
  • En les últimes sessions, desenvoluparan el seu propi projecte de síntesi i faran un congrés per presentar el seus resultats.

  Entorn els estudis acadèmics:

  • Fomentar entre els joves les vocacions científiques vinculades al món de la química tot ajudant-los a orientar el seu futur acadèmic i professional. 
  • Oferir l’oportunitat que el seu Treball de Recerca de batxillerat estigui tutoritzat per un centre de recerca de referència.

  Sessions 2024

  Sessió 1. Introducció a la recerca

  Dia: Dissabte 20 de gener.

  Horari: 9:30h a 14:30h.

  Lloc: ICIQ, Avinguda dels Països Catalans, 16, Tarragona.

  Coordinació de la sessió: Dr. Joan G. Mayans.

  Sessió a càrrec de: Ailende Eigbefoh-Addeh, Dr. Joan Guillem Mayans i Dra. Laura Hernández.

  Idioma: Català i castellà.

  Resum: 

  • Presentació del participants, dels docents i de l’institut.
  • Presentació de com funcionarà el curs.
  • Iniciació al mètode científic i la recerca amb experiments pràctics.
  Sessió 2. Introducció a les ciències de la vida

  Dia: Dissabte 3 de febrer, 2024.

  Horari: 9:30h a 14:30h.

  Lloc: ICIQ, Avinguda dels Països Catalans, 16, Tarragona.

  Coordinació de la sessió: Dr. Joan G. Mayans.

  Sessió a càrrec de: Ailende Eigbefoh-Addeh i Dr. Joan Guillem Mayans.

  Idioma: Castellà. 

  Resum:

  • Presentació sobre bioquímica.
  • Pràctiques de bioquímica al laboratori.
  Sessió 3. Dia internacional de la dona i la nena a la ciència

  Dia: Dissabte 17 de febrer, 2024.

  Horari: 9:30h a 14:30h.

  Lloc: ICIQ, Avinguda dels Països Catalans, 16, Tarragona.

  Coordinació de la sessió: Dr. Joan G. Mayans.

  Sessió a càrrec de: Dra. Carla Casavall, Aksana Fabregat Sosa (estudiant del grau de química a la URV) i Dr. Joan G. Mayans.

  Idioma: Català, castellà i anglès. 

  Resum:

  • Presentació de 3 personatges històrics.
  • Presentació de la Dr. Carla Casavall.
  • Presentació sobre el grau de química a la URV per Aksana Fabregat.
  • Taller catàlisi en acció.
  Sessió 4. Cuina molecular

  Dia: Dissabte 2 de març, 2024.

  Horari: 9:30h a 14:30h.

  Lloc: ICIQ, Avinguda dels Països Catalans, 16, Tarragona.

  Coordinació de la sessió: Dr. Joan G. Mayans.

  Sessió a càrrec de: Prof. Mónica Pérez-Temprano i Dra. Marta Giménez.

  Idioma: Català i castellà. 

  Resum:

  • Presentació de 3 personatges històrics.
  • Presentació: Llacs, legos i secrets de les reaccions químiques i introducció al programa.
  • Teoria: Polimeritzacions
  • Pràctiques de laboratori: Esferificacions i gelats tradicionals i avantguardistes.
  Sessió 5. Difracció de raigs X (Part 1)

  Dia: Dissabte 16 de març, 2024.

  Horari: 9:30h a 14:30h.

  Lloc: ICIQ, Avinguda dels Països Catalans, 16, Tarragona.

  Coordinació de la sessió: Dr. Joan G. Mayans.

  Sessió a càrrec de: Dr. Jordi Benet i Dr. Joan G. Mayans.

  Idioma: Català, castellà i anglès. 

  Resum:

  • Presentació de 3 personatges històrics.
  • Teoria: Difracció de raigs X amb pràctiques de cristal·lització.
  • Taller “no siguis tan bàsic” al laboratori.
  Sessió 6. Difracció de raigs X (Part 2) i espectrometria de masses

  Dia: Dissabte 6 d'abril, 2024.

  Horari: 9:30h a 14:30h.

  Lloc: ICIQ, Avinguda dels Països Catalans, 16, Tarragona.

  Coordinació de la sessió: Dr. Joan G. Mayans.

  Sessió a càrrec de: Dr. Jordi Benet i Dra. Noemí Cabello.

  Idioma: Català, castellà i anglès. 

  Resum:

  • Presentació de 3 personatges històrics.
  • Teoria: Espectrometria de masses.
  • Pràctiques de laboratori: cristal·litzacions i resolució de cristalls al laboratori de raigs X.
  Sessió 7. Comunicació i divulgació científica

  Dia: Dissabte 20 d'abril, 2024.

  Horari: 9:30h a 14:30h.

  Lloc: ICIQ, Avinguda dels Països Catalans, 16, Tarragona.

  Coordinació de la sessió: Dr. Joan G. Mayans.

  Sessió a càrrec de: Dra. Laura Hernández, Israel Macho i Dr. Joan G. Mayans.

  Idioma: Català i castellà. 

  Resum:

  • Presentació de 3 personatges històrics.
  • Explicació del Podcast “Blau de Prússia”.
  • Teoria: RMN.
  • Síntesi independent de NaOAc.
  Sessió 8. Química computacional

  Dia: Dissabte 11 de maig, 2024.

  Horari: 9:30h a 14:30h.

  Lloc: ICIQ, Avinguda dels Països Catalans, 16, Tarragona.

  Coordinació de la sessió: Dr. Joan G. Mayans.

  Sessió a càrrec de: Prof. Carles Bo, Andrea Ruiz i Enric Ibáñez.

  Idioma: Català, castellà i anglès. 

  Resum:

  • Presentació de 3 personatges històrics.
  • Teoria: Química computacional o teòrica.
  • Pràctiques: Projecte europeu i programació amb apps.
  Sessió 9. Presentació oral d'articles científics

  Dia: Dissabte 14 de setembre, 2024.

  Horari: 9:30h a 14:30h.

  Lloc: ICIQ, Avinguda dels Països Catalans, 16, Tarragona.

  Coordinació de la sessió: Dr. Joan G. Mayans.

  Sessió a càrrec de: Dra. Imma Escofet, Dr. Felipe Garcés, Carlota Odena, Dr. Joan Guillem Mayans i Dra. Laura Hernández.

  Idioma: Anglès. 

  Resum:

  • Presentacions orals d’articles científics: cada alumne presentarà un article científic.
  • Pràctiques de laboratori: resolem un crim.
  Sessió 10. Projecte de síntesi (part 1)

  Dia: Dissabte 5 d'octubre, 2024.

  Horari: 9:30h a 14:30h.

  Lloc: ICIQ, Avinguda dels Països Catalans, 16, Tarragona.

  Coordinació de la sessió: Dr. Joan G. Mayans.

  Sessió a càrrec de: Dr. Joan G. Mayans, Dr. Bálazs Tóth.

  Idioma: Català i castellà. 

  Resum:

  • Pràctiques: síntesi i purificació d’un compost.
  Sessió 11. Projecte de síntesi (part 2)

  Dia: Dissabte 19 d'octubre, 2024.

  Horari: 9:30h a 14:30h.

  Lloc: ICIQ, Avinguda dels Països Catalans, 16, Tarragona.

  Coordinació de la sessió: Dr. Joan G. Mayans.

  Sessió a càrrec de: Maria J. Hueso i Dr. Joan G. Mayans.

  Idioma: Català i castellà. 

  Resum:

  • Presentació de 3 personatges històrics.
  • Teoria: productes naturals i cromatografia.
  • Pràctiques: caracterització dels productes prèviament sintetitzats.
  Sessió 12. Recerca inspirada en la química de l’espai

  Dia: Dissabte 9 de novembre, 2024.

  Horari: 9:30h a 14:30h.

  Lloc: ICIQ, Avinguda dels Països Catalans, 16, Tarragona.

  Coordinació de la sessió: Dr. Joan G. Mayans.

  Sessió a càrrec de: Prof. Marcos Suero, Dr. Javier Pérez i Santi Gené.

  Idioma: Català i castellà. 

  Resum:

  • Teoria: astroquímica i fotofísica.
  • Pràctiques de laboratori: fem plaques solars.
  Sessió 13. Congrés i acte de cloenda

  Dia: Dissabte 23 de novembre, 2024.

  Horari: 9:30h a 14:30h.

  Lloc: ICIQ, Avinguda dels Països Catalans, 16, Tarragona.

  Coordinació de la sessió: Dr. Joan G. Mayans.

  Sessió a càrrec de: Prof. Antonio Echavarren i Dr. Joan G. Mayans

  Idioma: Català i castellà. 

  Resum:

  • Teoria: Química els verins.
  • Congrés i punt en comú final del programa.
  • Acte de cloenda de 15:00 a 16:30h obert a les famílies.
  Calendari 2024
  Calendari 2024
  Dissabte 20 de gener, 2024
  ICIQ, Avinguda dels Països Catalans, 16, Tarragona
  Introducció a la recerca
  Sessió teòrico-pràctica
  Dissabte 3 de febrer, 2024
  ICIQ, Avinguda dels Països Catalans, 16, Tarragona
  Ciències de la vida
  Sessió teòrico-pràctica
  Dissabte 17 de febrer, 2024
  ICIQ, Avinguda dels Països Catalans, 16, Tarragona
  Dia internacional de la dona i la nena a la ciència
  Sessió teòrico-pràctica
  Dissabte 2 de març, 2024
  ICIQ, Avinguda dels Països Catalans, 16, Tarragona
  Cuina molecular
  Sessió teòrico-pràctica
  Dissabte 16 de març, 2024
  ICIQ, Avinguda dels Països Catalans, 16, Tarragona
  Difracció de raigs X (Part 1)
  Sessió teòrico-pràctica
  Dissabte 6 d'abril, 2024
  ICIQ, Avinguda dels Països Catalans, 16, Tarragona
  Difracció de raigs X (Part 2) i espectrometria de masses
  Sessió teòrico-pràctica
  Dissabte 20 d'abril, 2024
  ICIQ, Avinguda dels Països Catalans, 16, Tarragona
  Comunicació i divulgació científica
  Sessió teòrico-pràctica
  Dissabte 11 de maig, 2024
  ICIQ, Avinguda dels Països Catalans, 16, Tarragona
  Química computacional
  Sessió teòrico-pràctica
  Dissabte 14 de setembre, 2024
  ICIQ, Avinguda dels Països Catalans, 16, Tarragona
  Presentació oral d'articles científics
  Sessió teòrico-pràctica
  Dissabte 5 d'octubre, 2024
  ICIQ, Avinguda dels Països Catalans, 16, Tarragona
  Projecte de síntesi (part 1)
  Sessió teòrico-pràctica
  Dissabte 19 d'octubre, 2024
  ICIQ, Avinguda dels Països Catalans, 16, Tarragona
  Projecte de síntesi (part 2)
  Sessió teòrico-pràctica
  Dissabte 9 de novembre, 2024
  ICIQ, Avinguda dels Països Catalans, 16, Tarragona
  Recerca inspirada en la química de l’espai
  Sessió teòrico-pràctica
  Dissabte 23 de novembre, 2024
  ICIQ, Avinguda dels Països Catalans, 16, Tarragona
  Congrés i acte de cloenda
  Sessió teòrico-pràctica