La Fundació Catalunya La Pedrera és una fundació privada i independent, liderada per un patronat format per persones expertes en els àmbits en què treballa. Neix l’any 2013, i ja des de l’inici es van detectar els grans reptes a què s’enfronta la nostra societat. En aquests anys hem centrat els esforços en tirar endavant projectes que repercuteixin positivament en la qualitat de vida de les persones.

Som la Fundació de les persones

Som una fundació amb una clara vocació humanista. La persona és el centre dels nostres projectes i l’objectiu dels nostres propòsits. Aquest tarannà confereix a la Fundació un perfil apassionat i vocacional. Tenim un ADN creatiu, inquiet i emprenedor a l'hora de generar iniciatives i propostes que funcionin per si mateixes. Amb compromís amb la veritat, amb l’excel·lència, amb la sostenibilitat i amb la solidaritat amb els més vulnerables.

Som una Fundació de i per a les persones: des de I ‘equip de govern fins als professionals especialitzats en cada àrea de treball, i els molts socis i col·laboradors que cada dia treballen amb la Fundació, tots som Fundació.