El curs

Hospital Universitari de Bellvitge.

Fundació Alícia.

De gener a novembre, 2024.

Bojos per la Nutrició  és un curs desenvolupat per l’Hospital Universitari de Bellvitge, amb la col·laboració de la Fundació Alícia, orientat a estudiants de 1r de batxillerat amb vocació científica interessats en carreres STEM (de les sigles en anglès Science, Technology, Engineering, Mathematic).

El curs sorgeix amb la idea de donar a conèixer l’entorn multidisciplinari que ofereix la nutrició i la dietètica, on conflueixen disciplines diferents per a resoldre problemes relacionats amb la salut.

El curs s'impartirà durant diferents dissabtes del 14 de gener al 25 de novembre de 2023, a les instal·lacions de l’Hospital Universitari de Bellvitge així com a d’altres centres col·laboradors com la Fundació Alícia.

Durant 16 sessions teòrico-pràctiques els estudiants coneixeran ben de prop la recerca en les principals àrees de la dietètica i nutrició humana en un context hospitalari com la desnutrició, mites i llegendes, etiologia de l’obesitat, trastorns alimentaris, procediments d’avaluació psicològica i neurofisiològica, alternatives terapèutiques i de prevenció, entre d’altres.

A més, podran participar en tallers pràctics de suport nutricional, d’anàlisi crítica de les dietes existents, observar testimonis de pacients, conèixer els instruments d’avaluació, experimentar amb procediments basats en les noves tecnologies, etc.

En el curs es tractaran els següents àmbits:

 • Coneixements nutricionals i dietètics bàsics
 • Hàbits alimentaris saludables i dieta mediterrània
 • Dietoteràpia en situacions especials i alimentació hospitalària
 • Obesitat i trastorns de la conducta alimentària
 • Aspectes clínics, terapèutics i de recerca
 • Tallers pràctics i testimonis de pacients
Objectius específics

Entorn els estudis acadèmics

 • Fomentar entre els joves les vocacions científiques vinculades al món de la dietètica i nutrició humana, tot ajudant-los a orientar el seu futur acadèmic i professional.

Entorn la recerca

 • Apropar els estudiants a la recerca de la nutrició i la dietètica humana, contemplant condicions específiques com la nutrició en pacients amb malalties somàtiques, la desnutrició hospitalària, l’obesitat i els trastorns de la conducta alimentària.
 • Conèixer el funcionament dels centres de recerca vinculats amb la nutrició, l’obesitat i els trastorns de la conducta alimentària.
 • Conèixer el funcionament de la recerca associada a la xarxa de recerca d’excel·lència sobre la Fisiopatologia de la Obesitat i la Nutrició, CIBERobn, i sobre la Diabetis i Malalties Metabòliques Associades (CIBERDEM), ISCIII, Barcelona.
 • Experimentació amb els instruments d’avaluació estàndard en la recerca de l’obesitat i el trastorns de la conducta alimentària (psicològics, sensorials, EEG, neuropsicològics, ressonància magnètica). Pràctica en correcció, interpretació resultats.

Sessions 2024

Mòdul 0. Sessió introductòria sobre el Curs i Conèixer l’hospital Universitari de Bellvitge

Dia: Dissabte 27 de gener, 2024.

Horari: 10 a 14h.

Lloc: Hospital Universitari de Bellvitge.

Coordinació de la sessió: Dra. Mónica Montserrat Gil de Bernabe (HUB).

Sessió a càrrec de: Sra. Sílvia Cordomí i Dra. Mónica Montserrat Gil de Bernabe (HUB).

Idioma: Català i castellà.

Mostrar l’activitat clínica, acadèmica i de recerca que es realitza a l’Hospital Universitari de Bellvitge. Presentació del programa docent. Explicar la tutorització dels Treballs de Recerca i donar dades de presentació de propostes.

Visita guiada a les diferents Unitats i Serveis implicats en el curs per veure el funcionament d’un hospital universitari de tercer nivell.

Mòdul 1. Sessions introductòries sobre la dietètica i la nutrició. Alimentació saludable en població general.

Dia: Dissabtes 10 i 24 de febrer, 2024.

Horari: 10h a 14h.

Lloc: 

 • Hospital Universitari de Bellvitge (HUB)- Carrer de la Feixa Llarga, s/n, 08907-L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.
 • Fundació Alícia - Camí Sant Benet, 08272 Sant Fruitós de Bages, Barcelona.

Coordinació de la sessió: Dra. Monica Montserrat Gil de Bernabe (HUB), Dra. Ana Galera i Dra. Marta Sánchez (HUB) / Alba Coll (Fundació Alícia).

Sessió a càrrec de: Ana Galera i Marta Sánchez, Unitat Lipidologia i Risc Cardiovascular de l’HUB- Equip Predimed Plus 
Dietista-nutricionista + cuiner/a, Fundació Alicia.

Idioma: Català i castellà.

HUB:
Dos dietistes de l’hospital, que formen part de l’equip de recerca de l’estudi multicèntric nacional Predimed Plus, faran la presentació sobre els coneixements nutricionals bàsics, hàbits alimentaris saludables i la importància de l’activitat física. També presentaran la dieta mediterrània i la recerca en dieta mediterrània (Estudi Predimed Plus).

La teoria anirà acompanyada d’exercicis pràctics (autovaloració dels hàbits alimentaris propis i de l’activitat física). També presentaran testimonis del Predimed Plus que parlaran de la seva experiència personal com a participants de l’estudi.

Fundació Alícia:
Part teòrica-demostrativa:Recomanacions dietètiques i nutricionals, per part d’una nutricionista-dietista de Fundació Alícia, sobre com dur a terme una alimentació bona, sana i sostenible. La teoria anirà acompanyada d’una demostració culinària per part d’un/a  xef de la fundació, on es podran veure elaboracions fàcils, ràpides i saludables pel dia a dia de la població general.

Part pràctica: Disseny i preparació culinària d’un menú tot adaptant-lo a les recomanacions generals de dieta equilibrada explicades a la part teòrica. Pràctica que es farà en grup i que caldrà defensar davant dels experts de la Fundació Alícia i dels companys del Bojos per la nutrició.

Mòdul 2. Dietoteràpia en situacions especials i en diferents situacions hospitalàries.

Dia: Dissabtes 9 i 23 de març, 20 d'abril i 23 de maig, 2024.

Horari: 10h a 14h.

Lloc:

 • Hospital Universitari de Bellvitge - Carrer de la Feixa Llarga, s/n, 08907-L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.
 • Fundació Alícia - Camí Sant Benet, 08272 Sant Fruitós de Bages, Barcelona.

Coordinació de la sessió: Dra. Monica Montserrat Gil de Bernabe (HUB) / Alba Coll (Fundació Alícia).

Sessió a càrrec de:

HUB: Carolina Alves Tafur, Macarena Lopez, Rosa Monseny Belda; Anna Prats Fulla, Inma Jimenez Garcia, Elisabet Romero.

Fundació Alicia: Dietista-nutricionista + cuiner/a (per concretar).

Idioma: Català i castellà.

HUB:
Professionals dels equips de Dietètica i Nutrició i  del servei de Endocrí de l’hospital tractaran els temes de mites i llegendes en nutrició, dietoteràpia en situacions especials i diferents malalties i la desnutrició hospitalària: detecció, valoració i interpretació a través de diferents procediments. També es parlarà de l’etiologia de l’obesitat, els tractaments dietètic - nutricionals, psicològics, farmacològics i quirúrgics.
La part teòrica es complementarà amb il·lustració de casos clínics i tallers com d’interpretació de l’etiquetatge nutricional o mesurar la composició corporal, entre altres.
 

Fundació Alícia:
Part teòrica-demostrativa:
Recomanacions dietètiques i nutricionals, per part d’una nutricionista-dietista de Fundació Alícia, per cadascuna de les patologies a treballar, acompanyada d’una demostració culinària per part d’un/a xef de la fundació, on es podran veure elaboracions dissenyades especialment per cada situació.

Introducció a les generalitats de l’alimentació hospitalària actual i, més concretament, abordatge de les dietes amb textura modificada en aquests centres. Explicació acompanyada d’una demostració culinària adaptada especialment a les recomanacions establertes. Aquesta part serà impartida per una dietista-nutricionista i un/a chef de Fundació Alícia.

Part pràctica:
Disseny i preparació culinària d'un menú tot adaptant-lo a les necessitats d’un individu tipus que s'hauran plantejat anteriorment en un cas pràctic. Pràctica que es farà en grup i que caldrà defensar davant dels experts de la Fundació Alícia i dels companys del Bojos per la nutrició.

Mòdul 3. Trastorns de la Conducta Alimentària

Dia: Dissabtes 21 de setembre, 3 i 17 d’octubre, 7 i 21 de novembre, 2024.

Horari: 10h a 14h.

Lloc: Hospital Universitari de Bellvitge - Carrer de la Feixa Llarga, s/n, 08907-L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

Coordinació de la sessió: Dra. Monica Montserrat Gil de Bernabe (HUB) i equip de Trastorns de la Conducta Alimentaria HUB.

Sessió a càrrec de: Equip Trastorns de la Conducta Alimentaria HUB: Isabel Sánchez, Cristina Vintró, Romina Miranda, Giulia Testa, Lucero Munguía, María del Espino Lozano, Zaida Agüera, Isabel Baenas i Ignacio Lucas.

Idioma: Català i castellà.

HUB:

Es revisaran els aspectes més actuals sobre els trastorns de la conducta alimentària, treballant des de les qüestions clíniques associades al diagnòstic i la detecció precoç, factors de risc i conductes mantenidores, tractament i prevenció, fins a la recerca a nivell internacional. Es presentaran les tècniques de tractament habituals així com les intervencions basades en noves tecnologies.

A nivell pràctic, es presentaran testimonis de pacients. Es veuran i manipularan tècniques de neuroimage funcional (com electroencefalograma o imatges de ressonància magnètica) i s’utilitzaran dispositius de noves tecnologies que es fan servir com eines addicionals de tractament en els trastorns alimentaris i obesitat (“serious games” o aplicacions per controlar la impulsivitat i fomentar la relaxació).

Calendari 2024
Calendari 2024
Dissabte 27 de gener, 2024
Hospital Universitari de Bellvitge
Descobrint l’Hospital Universitari de Bellvitge
Sessió teòrico-pràctica. De 10h a 14h
Dissabte 10 de febrer, 2024
Hospital Universitari de Bellvitge
Coneixements nutricionals i dietètics bàsics. Dieta mediterrània
Sessió teòrico-pràctica. De 10h a 14h
Dissabte 24 de febrer, 2024
Fundació Alícia - Camí Sant Benet, Sant Fruitós de Bages
Com dur a terme una alimentació saludable – De la planificació al plat
Sessió teòrico-pràctica. De 10h a 13.30h (dinar no inclòs)
Dissabte 24 de febrer, 2024
Fundació Alícia - Camí Sant Benet, Sant Fruitós de Bages
Respostes dietètico-culinàries en al·lèrgies, intoleràncies i veggies
Sessió teòrico-pràctica. De 14.30h a 18h
Dissabte 9 de març, 2024
Hospital Universitari de Bellvitge
Mites i llegendes en nutrició. Etiquetatge nutricional
Sessió teòrico-pràctica. De 10h a 14h
Dissabte 23 de març, 2024
Hospital Universitari de Bellvitge
Dietoteràpia en situacions especials. Il·lustració amb casos clínics
Sessió teòrico-pràctica. De 10h a 14h
Dissabte 20 d'abril, 2024
Hospital Universitari de Bellvitge
Desnutrició hospitalaria – Etiologia de la Obesitat
Sessió teòrico-pràctica. De 10h a 14h
Dissabte 25 de maig, 2024
Fundació Alícia - Camí Sant Benet, Sant Fruitós de Bages
Respostes dietètico-culinàries per al tractament de l’obesitat, les malalties cardiovasculars i diabetis
Sessió teòrico-pràctica. De 10h a 13.30h (dinar no inclòs)
Dissabte 25 de maig, 2024
Fundació Alícia - Camí Sant Benet, Sant Fruitós de Bages
Alimentació hospitalària – dietes amb textura modificada
Sessió teòrico-pràctica. De 14.30h a 18h
Dissabte 21 de setembre, 2024
Hospital Universitari de Bellvitge
Trastorns de la Conducta Alimentaria
Sessió teòrico-pràctica. De 10h a 14h
Dissabte 5 d'octubre, 2024
Hospital Universitari de Bellvitge
Prevenció en trastorns de la conducta alimentaria
Sessió teòrico-pràctica. De 10h a 14h
Dissabte 19 d’octubre, 2024
Hospital Universitari de Bellvitge
Intervencions i tractaments habituals i basats en noves tecnologies
Sessió teòrico-pràctica. De 10h a 14h
Dissabte 9 de novembre, 2024
Hospital Universitari de Bellvitge
Cervell i situacions extremes de pes
Sessió teòrico-pràctica. De 10h a 14h
Dissabte 23 de novembre, 2024
Hospital Universitari de Bellvitge
Actualització en la recerca sobre Obesitat i Nutrició
Sessió teòrico-pràctica. De 10h a 14h
Dissabte de novembre, 2024 (per confirmar)
Hospital Universitari de Bellvitge
Acte de cloenda
Lliurament de diplomes i acte de cloenda. Horari per definir