LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA, és el responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, i posa a disposició dels usuaris el present apartat, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Nº 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes modificacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web de FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA.

 

1.     DADES IDENTIFICATIVES

Nom dels dominis: www.fundaciocatalunya-lapedrera.com; www.lapedrera.com; www.monnaturadelta.cat; www.monnaturapirineus.com; www.biysc.org; www.hemeroteca.cat; www.monstbenet.com;  www.omsideprat.com; https://donatius.fundaciocatalunya-lapedrera.com/; https://bojos-ciencia.fundaciocatalunya-lapedrera.com/; https://jovesiciencia.fundaciocatalunya-lapedrera.com/ ; https://campus-natura.fundaciocatalunya-lapedrera.com/ ; https://ciencia-alimentacio.fundaciocatalunya-lapedrera.com/ ; https://joves-medicina.fundaciocatalunya-lapedrera.com/ ; https://fellows.fundaciocatalunya-lapedrera.com/ ; https://ketoalicia.fundaciocatalunya-lapedrera.com/  ; https://somnis.fundaciocatalunya-lapedrera.com/  ; https://impactesocial.fundaciocatalunya-lapedrera.com/

 

Denominació social: FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA

NIF: G65345472

Domicili social: Passeig de Gràcia, 92 - 08008 Barcelona

Correu electrònic: lopd@fcatalunyalapedrera.com  

Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya 23 de gener de 2013 número 2756.

 

2.     DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte als mateixos.

El RESPONSABLE autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de www.fundaciocatalunya-lapedrera.com; www.lapedrera.com; www.monnaturadelta.cat; www.monnaturapirineus.com; www.biysc.org; www.hemeroteca.cat; www.monstbenet.com; www.omsideprat.com; https://donatius.fundaciocatalunya-lapedrera.com/; https://bojos-ciencia.fundaciocatalunya-lapedrera.com/; https://jovesiciencia.fundaciocatalunya-lapedrera.com/ ; https://campus-natura.fundaciocatalunya-lapedrera.com/ ; http://ciencia-alimentacio.fundaciocatalunya-lapedrera.com/ ; https://joves-medicina.fundaciocatalunya-lapedrera.com/ ; https://fellows.fundaciocatalunya-lapedrera.com/ ; https//ketoalicia.fundaciocatalunya-lapedrera.com/  ; https://somnis.fundaciocatalunya-lapedrera.com/  ; https://impactesocial.fundaciocatalunya-lapedrera.com/

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del mateix .

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic lopd@fcatalunyalapedrera.com.

 

3.     NORMES DE COMPORTAMENT DEL BLOG

FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA agraeix l’interès per fer ús dels nostres canals de participació. Els comentaris són una via de participació per a tots els usuaris d’aquest mitjà. No obstant, per participar als nostres blogs, s’haurà d’acceptar aquestes normes:

1.- Responsabilitat de l’Usuari. En participar als blogs de la web l’usuari és l’únic responsable dels missatges que difongui, garantint a FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA la total indemnitat davant de qualsevol reclamació que pugui plantejar-se-li per aquests conceptes. En el cas de què els missatges continguin material protegit per drets de propietat intel·lectual o industrial, l’usuari garanteix que n’és el seu propietari o que compta amb l’autorització del propietari per difondre’l als blogs, eximint a FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA de qualsevol reclamació de tercers que es plantegés per aquests conceptes.

2.- L’usuari haurà de, abans de publicar un missatge, escollir el blog apropiat. Aquells missatges que no s’ajustin a la temàtica del blog podran ser eliminats. Està totalment prohibit publicar promocions i enllaços d’ofertes comercials, publicitat, material promocional, cartes cadena ni qualsevol activitat promocional directa o indirecta o qualsevol altre tipus de comentari que no s’ajusti al desenvolupament normal dels temes dels blogs.

3.- L’usuari haurà de respectar a la resta d’usuaris. L’usuari haurà de ser tolerant i respectuós amb els missatges i opinions de la resta d’usuaris. Es podran suprimir aquells missatges que puguin ser considerats lesius contra els drets de tercers o que atemptin contra el desenvolupament pacífic dels blogs.

4.- FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA es reserva el dret de reproduir, modificar, o difondre els missatges publicats als blogs de la web d’acord als terminis i mitjans convenients sense que per això correspongui a l’usuari cap tipus de compensació.

5.- FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA no és responsable d’allò publicat als blogs de la web ni garanteix la veracitat o exactitud de cap informació publicada als mateixos. Correspon a l’usuari remitent dels missatges o informacions la responsabilitat sobre el seu contingut.

6.- FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA no garanteix la disponibilitat ni continuïtat del servei de blogs de la web, podent modificar-lo, suspendre’l o eliminar-lo de la web sense previ avís i en qualsevol moment.

7.- En el cas de què un usuari pugui veure’s afectat per actuacions il·legals, o detecti un mal ús dels blogs de la web per part d’altres usuaris, podrà posar-ho en coneixement DEL RESPONSABLE, a través del correu electrònic lopd@fcatalunyalapedrera.com indicant a la referència de l’assumpte “moderació de blogs”, per a què EL RESPONSABLE, pugui moderar o eliminar els mateixos.

8.- L’usuari mantindrà indemne al RESPONSABLE davant de qualsevol reclamació que pogués presentar-se-li per els missatges que l’usuari hagi difós als blogs o per a qualsevol altre conducta vinculada o derivada de l’ús per part de l’usuari dels blogs de la web.

 

4.     EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS El RESPONSABLE

S’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Ús de Cookies: Aquest lloc web de pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc.

Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per a la recollida de les mateixes.

Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades, etc., sent en aquests casos cookies prescindibles tècnicament però beneficioses per a l’usuari.

Aquest lloc web no s’instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip.

Si us plau, consulti les instruccions del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Política d’enllaços: Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic.

En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Adreces IP: Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada, en el seu cas, per el RESPONSABLE que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

 

5.     LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ 

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen els textos legals, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola.