Què és el BIST?

La Fundació Catalunya La Pedrera col·labora amb el Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) i segueix així amb l’aposta per la promoció científica per a assolir i fomentar l’excel·lència en l'àmbit de la recerca.

Amb aquesta finalitat, des del 2017 contribueix amb una aportació en forma de beques al mèrit per a estudiants amb vocació investigadora que vulguin cursar el Master of Multidisciplinary Research in Experimental Sciences (MMRES). MMRES és un programa de màster pioner que permet als estudiants tenir experiència pràctica en recerca científica en els set centres d'investigació que acull el BIST.

Tan important com donar oportunitats als investigadors joves perquè puguin iniciar la seva carrera científica és promoure que els investigadors en etapa post-doctoral amb inquietud per l’ensenyament puguin implicar-se com a docents i donar resposta als reptes actuals de l’educació en aquest àmbit.

Amb aquesta finalitat, des del 2019 la Fundació Catalunya La Pedrera també col·labora en el programa de Beques per al foment de les vocacions científiques en l’àmbit educatiu per cursar el Màster de Formació del professorat d’educació secundària obligatòria i batxillerat, en l’especialitat de ciències, en una universitat pública catalana.