El programa Talents impulsa la recerca en salut 

Què és el Programa Talents?

El Programa Talents vol impulsar la recerca dels professionals de la salut i retenir el talent al nostre país a través d’ajuts post-residència per a joves facultatius especialistes i professionals sanitaris considerats excel·lents i rellevants en cadascuna de les seves àrees d’especialització, que vulguin dur a terme un projecte de recerca amb l’objectiu de fer una tesi doctoral, i alhora seguir vinculats assistencialment a l’hospital. Així mateix, també inclou ajuts d’intensificació de la recerca per a facultatius especialistes sènior per contribuir a refermar la vocació investigadora dels professionals sanitaris en paral·lel a l’activitat assistencial.

Impacte

+150
Professionals
de l'àmbit sanitari becats
+125
Projectes
de recerca
+100
Publicacions
científiques
30
Especialitats
mèdiques

Origen del programa

La Fundació posa en marxa el programa Talents l’any 2012, en plena crisi, per donar continuïtat laboral a joves residents de medicina de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Ambdues entitats, en col·laboració amb l’Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP), impulsen el programa d’ajuts a la recerca ‘Germans Trias Talents’.

Aviat els ajuts s’amplien per a professionals d’infermeria i metges d'atenció primària per contribuir a la realització de projecte d’investigació en l’etapa immediata post-residència. L’any 2016 s’afegeix l’Hospital Clínic de Barcelona amb els ‘Ajuts a la Recerca Clínic-La Pedrera’ i els ajuts ‘Intensificació Infermera La Pedrera-Clínic’. 

Tan important com donar oportunitats als investigadors joves per a que puguin iniciar la seva carrera en un projecte d’investigació és donar espai i temps a investigadors més sènior als quals, pels compromisos de la seva tasca assistencial, els resulta més difícil acabar els projectes iniciats. És per això que al 2017 s’amplia el programa amb les beques d’intensificació per a facultatius especialistes sèniors de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol i l’IGTP amb els ajuts ‘Sapiens’, i al 2018 amb la ‘Beca d’Intensificació de la Recerca Clínic-La Pedrera’ de l’Hospital Clínic de Barcelona. També al 2018, l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol anuncia la beca ‘Trias Avança’, per a projectes d’innovació dins l’entorn hospitalari.

Al 2019 s’afegeix la Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) amb el programa ‘Ajuts per Recerca Post-Residència VHIO-Fundació Catalunya La Pedrera’.

Finalment, tot i la pandèmia, Fundació Catalunya La Pedrera segueix apostant per la recerca mèdica i al 2020 s’hi incorpora al programa  l’Hospital Universitari de Bellvitge, amb col·laboració amb l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL). 

 

Tipus d'ajuts

Els Ajuts Talents van dirigits a joves facultatius especialistes i infermer/es que han acabat la seva formació especialitzada (residència) a l’hospital, considerats excel·lents i rellevants en cadascuna de les seves àrees d’especialització, i que es troben en fase de desenvolupament d’un projecte de recerca en algun dels centres col·laboradors, i alhora volen seguir vinculats assistencialment a l’hospital. 

Les Beques d’Intensificació de la Recerca van dirigides a investigadors/es més sènior als quals, pels compromisos de la seva tasca assistencial, els resulta més difícil acabar els projectes de recerca iniciats. Aquestes beques pretenen dotar d’aquest espai i temps a aquests/es professionals per fer-ho. Els candidats i candidates han d’estar vinculats assistencialment en algun dels centres col·laboradors. 

Els projectes i les persones guardonades abracen un ampli ventall de temes des de diferents especialitats mèdiques, fins a infermeria i assistència primària.
 

Sol·licitud i resolució

La sol·licitud dels Ajuts Talents i de les Beques d’Intensificació de la Recerca es tramita en base a una convocatòria interna del propi centre o hospital. Els projectes de recerca presentats a cadascuna de les convocatòries els valora un comitè mèdic de l’hospital, que és qui seleccionarà als guardonats finals. Els ajuts econòmics s’atorguen segons criteris d’excel·lència establerts de mutu acord entre els centres col·laboradors i la Fundació Catalunya La Pedrera. Per a més informació i sol·licituds, cal adreçar-se a cadascun dels centres.