Les tres escoles s’especialitzen en les arts escèniques de la mà de la Fundació La Ciutat Invisible i Temporada Alta. Alguns dels artistes que participen al festival treballen conjuntament amb el professorat del centre durant l'horari lectiu, oferint formació específica en diferents àmbits de la creació teatral i acompanyant-los en els processos creatius. Es dissenya un programa de formació i acompanyament pedagògic que permet al conjunt del professorat implementar metodologies d'innovació docent amb èmfasi especial sobre les arts escèniques.

Al llarg de tot el curs es desenvolupen estratègies per transformar l’organització del centre, els valors compartits amb la comunitat, i canviar les metodologies docents i els espais d’aprenentatge. Aquest procés de transformació es fa a partir de l’anàlisi de necessitats, la identificació d’oportunitats i l’aplicació de canvis metodològics i curriculars sostenibles a llarg termini, de manera coordinada amb els equips docents dels centres educatius.