Les Escoles Tàndem volen millorar la innovació i la transformació al voltant de l'alumnat

icon--p-metodologia Eix metodològic

Conjunt de modificacions de programació, currículum i avaluació que acompanyen l’alumnat en un aprenentatge competencial. Propostes flexibles que col·loquen el docent i l’alumnat en un paper nou, en una situació de co-responsabilitat dels processos i els resultats. Novetats en aprenentatge cooperatiu, treball per projectes, cultura de pensament i creativitat, estratègies d’educació emocional, etc. La determinació de proposar una educació competencial.

Eix d'espais d'aprenentatge

Centrat en la creació d’entorns d’aprenentatge. La transformació dels espais aula, els espais comuns, els espais de pas i els espais exteriors per posar en valor l’oportunitat educativa àmplia. Espais que faciliten la interacció per construir coneixement i viure experiències d’aprenentatge. Novetats en les distribucions i ús flexible dels espais, en els materials i tecnologies, en l’aprofitament de l’entorn natural i urbà, etc. La determinació per fer dels llocs eines d’aprenentatge.

Eix organitzatiu

Vertebrat per un lideratge que transforma i encomana una nova visió a partir de les seves decisions. Una nova mirada d’organització a nivell d’horari i de recursos que facilita l’encaix i progrés dels altres eixos. Una organització dels equips de treball amb dinàmiques que afavoreixen el compromís professional i el sentiment vocacional. Novetats en la distribució horària, l’agrupació de l’alumnat i docents, la flexibilització de l’ús de recursos, etc. La determinació d’un lideratge transformacional que inclou gestió i pedagogia.

icon--p-escoles-centres-educatius Eix de cultura de centre

Treball de valors compartits per la comunitat educativa. Un esforç per fer emergir i renovar consensos dels valors que sustenten la praxis educativa. Novetats en l’àmbit comunicatiu, en les estratègies de cohesió, en la formació competencial del claustre, etc. La determinació per fer créixer el sentiment de pertinença, compartint el sentit últim de la tasca educativa.

Objectius

 • Singularitzar el centre educatiu en el marc d’un procés d’innovació i contribuir, així, a la prevenció del fracàs escolar, mitjançant una major motivació, implicació i formació del professorat i de l’alumnat. Així, es vol generar en els alumnes un interès que els incentivi a continuar estudiant.
 • Potenciar la interacció i la implicació de la comunitat educativa de les escoles -alumnes, ex-alumnes, docents, directius, pares i entorn-,  per a afavorir la qualitat i la cohesió en els centres.
 • A mig termini es pretén també augmentar el prestigi de les escoles, directament per l’associació a les entitats de referència però, sobretot, per la singularitat del seu projecte educatiu i la millora de l’aprenentatge dels i les alumnes.
 • Els valors que mouen les innovacions d'Escoles Tàndem són: la cooperació, la creativitat, l’autonomia i que estan centrades en l’optimisme que sempre es respira en relació als alumnes.

El paper de la Fundació

 • Impulsar, promoure i gestionar les aliances entre els centres.
 • Aportar tot el coneixement en l’àmbit educatiu de la Fundació en múltiples projectes per enriquir i completar els projectes educatius.
 • Fer seguiment del projecte i sistematitzar el coneixement que es generi en el projecte i avaluar els seus resultats.
 • Finançar el projecte.

La formació al professorat

En el marc del projecte Escoles Tàndem, les formacions a l’equip docent es converteixen en sessions de construcció del projecte innovador del centre educatiu en els eixos esmentats. Les formacions, doncs, estan dissenyades per afavorir la transformació dels centres educatius on es du a terme el projecte.

Són també innovadores perquè combinen tres idees clau en els seus disseny:

 • El professorat dels centres creix com a comunitat professional d’aprenentatge.
 • La investigació en acció és clau en innovació educativa.
 • La capacitació dels docents està orientada a una visió vertebrada per l’àmbit d’expertesa de l’entitat de referència.

Les formacions de les Escoles Tàndem són un element important per a la cultura d’aprenentatge de l’alumnat, per això incorporen sovint moments de disseny i revisió de projectes que s’implementen a l’aula. I són clau per a la sostenibilitat del projecte a llarg termini.

Impacte

18
Centres educatius
17
Institucions de referència
5.590
Alumnes
541
Docents