“Aprenem i creixem envoltats de música” és el lema del Tàndem format per l’Escola Poblenou i l’Esmuc que va començar el curs 2011-2012.

Durant els tres primers anys, aquest projecte d’innovació es va composar per la conjunció de tres programes d’intervenció educativa i un altre d’avaluació de les tres intervencions:

  • Formació del professorat en la didàctica del tema-eix a implantar en el centre, la música, així com en la seva competència per liderar, organitzar-se, formar equips de treball i portar a termini tot el projecte.
  • Construcció de la comunitat d’aprenentatge centre-entorn al voltant del tema-eix.
  • Disseny curricular pròpiament dit en base al tema-eix.
  • Avaluació de procés i de resultats dels tres programes anteriors.

Actualment, l’escola Poblenou està creixent incorporant una segona línia, amb nous espais d’aprenentatge i sempre en relació amb l’equip del departament de pedagogia de l’Esmuc. Es defineix com un centre educatiu que aposta per la innovació educativa a través del seu projecte de música, singular i únic al barri.