La dansa i el moviment artístic s’insereixen com a eix transversal dins les competències de l’educació infantil i primària, en el Tàndem Escola Bàrkeno + Mercat de les Flors-Graner.

Aquest és un projecte d'innovació educativa que crea espais amplis i sensibles, on el llenguatge de la dansa i les arts del moviment són el vehicle de l’aprenentatge a les diferents matèries, i funcionen també com una altra forma de descoberta i vivència. El projecte es treballa perquè sigui sostenible a llarg termini, i consisteix en:

  • Formació específica al professorat de l’escola i elaboració de materials didàctics.
  • Organització de masterclasses per part d’experts del Mercat de les Flors a l’alumnat de l’escola.
  • Realització d’activitats de l’escola a les instal·lacions del Mercat de les Flors.