Les actuacions de recuperació de la biodiversitat només són possibles si tenen el màxim recolzament per part de la societat.

Per això, cal una tasca continuada d’informació i educació, que fem a través dels nostres centres Món Natura Pirineus i Món Natura Delta. Amb el projecte LIFE Green (2022-2023) reforcem encara més aquesta feina de conscienciació ciutadana, alineada amb els objectius del Pacte Verd europeu. I, com a gran esdeveniment a favor de la biodiversitat, cada any organitzem al Món Natura Delta, el Delta Birding Festival, que és un de les fires més importants al sud d’Europa dedicades a l’observació dels ocells i la natura.