Treballem per un futur amb menys dependència dels combustibles fòssils i per una energia de quilòmetre zero

Què fem?

Treballem per la implantació d’energia renovable en les instal·lacions de la Fundació, apostant per l’eficiència, la diversificació i la innovació, i fent nostres els objectius de reducció d’emissions i d’implantació d’energies renovables de l’agenda 2030 de la Unió Europea.

Com ho fem?

Implantació de plantes d’energia solar en teulades i aprofitaments hidroelèctrics per la generació d’electricitat, i en l’increment d’eficiència energètica en les instal·lacions de la Fundació

Objectiu 2030: Fundació C-neutral

Al 2025 volem produir de manera sostenible el 30% de l’energia de la Fundació, el que implicarà un estalvi anual d’emissió de 427 Tn de CO2, equivalent a 272 arbres (arbre tipus tronc de 10m d’alçada i 40 cm de diàmetre).

Actuacions realitzades

salt hidroelèctric

Salt hidroelèctric a Món Sant Benet

A Món Sant Benet hi ha instal·lada una turbina amb potència 400kwp, per produir 800Mwh anuals que impliquen l’estalvi de  202Tm de co2 i 130 arbres equivalents. Amb la turbina s’aconsegueix una gestió complerta del Salt de Món Sant Benet, on es fa una gestió respectuosa amb el medi ambient, garantint els nivells ecològics del riu , a la vegada que resulta permeable a la fauna aquàtica, permetent salvar el desnivell amb l’escala de peixos.

fv fàbrica msb

Instal·lació fotovoltàica a la Fàbrica de Món Sant Benet

A la Fàbrica de Món Sant Benet hi ha una instal·lació fotovoltàica amb una potència instal·lada de 203 kwp i una producció anual de 262 MWh. Aquesta producció representa un estalvi de 66 tones de CO2 anuals estalviades, l'equivalent a 42 arbres de 10 metres d'alçada i 40 cm de diàmetre.

Instal·lació fotovoltàica a MónNatura Delta

Instal·lació fotovoltaica al centre d’atenció de visitants de MónNatura Delta

En un centre de natura amb tantes hores d’insolació com al Delta de l’Ebre, no hi podia faltar una planta fotovoltaica. S’ha instal·lat a l’edifici de recepció,  amb una potència de 14 Mwp i ha de generar el 30% de l’energia elèctrica consumida al centre, el que permetrà l’estalvi de 3,7 Tm de CO2 anuals.

Impacte

1.350
Mwh
Autoproducció d'energia anual de la Fundació
339
Tones de CO2
Estalvi energètic equivalent
214
Arbres equivalents
Arbre tipus tronc 10m alçada i 40 cm diàmetre