El setembre es celebra a l'espai MónNatura Delta de l’Ebre l'únic festival internacional d’ornitologia de Catalunya

Impacte

+60
EXPOSITORS
d'òptica, viatges, etc.
+3.000
visitants
anuals
+100
activitats
relacionades amb l'ornitologia