Una oferta per a col·lectivitats plaent, saludable, sostenible i adaptada a les necessitats dels infants

Avaluació de serveis d'alimentació

Analitzem i avaluem els serveis d’alimentació dels centres, efectuant tastos i valorant-ne la qualitat nutricional i culinària.

Propostes de millora d'oferta gastronòmica

Treballem de forma conjunta amb els serveis d’alimentació dels centres per adaptar millor l’oferta gastronòmica a les expectatives i necessitats dels usuaris del centre.

Adaptació de l'oferta gastronòmica a dietes estrictes

Millorem culinàriament les dietes del centre que presentin deficiències organolèptiques: dietes amb textura modificada, astringents, hipocalòriques, per ostomies, per trastorns metabòlics.

Alimentació triturada

Dissenyem ofertes d’alimentació triturada en funció de la dieta basal utilitzada en centres sociosanitaris i hospitals. 

Adaptació a productes de proximitat i temporada

Adaptem l’oferta gastronòmica a productes i elaboracions de proximitat i de temporada.

 

R+D en cuina

Execució i desenvolupament de projectes de R+D per a l’obtenció i la millora, en cuina, de productes alimentaris destinats a dietes i necessitats nutricionals concretes.

Cursos i tallers

Dissenyem i impartim cursos i tallers sobre la millora de l'oferta gastronòmica adaptada a les dietes terapèutiques dels serveis d'alimentació. L'oferta està especialment pensada per al personal de cuina i d'hoteleria.