El model MANS

La característica del model MANS és que el jove s’incorpora a un entorn productiu real i molt exigent, gens paternalista. El seu pas per MANS suposa una experiència curricular valuosa.

MANS
Tipus de feina

Proposem diverses possibilitats d’experiència professional. Als horts, la feina és de peó agrícola. A la central logística de MANS, s'ofereix feina d’operari de cadena d’envasat, mosso de magatzem, auxiliar administratiu i transportista. La jornada laboral es pacta per garantir que el/la jove pugui compaginar-la amb estudis reglats, que els animem a seguir. 

Valor per a l’empresa finalista

Els joves adquireixen valors de responsabilitat, esforç i treball en equip. El grau d’exigència és important, tant en la qualitat de la feina com en la productivitat, atès que el producte es comercialitza en condicions d’igualtat amb els de la competència.

Programa d’inserció de joves

Acompanyem als joves per preparar-los perquè siguin atractius per al mercat laboral normalitzat o incentivar-los a retornar al circuit educatiu.

Després d’adquirir les competències bàsiques per al treball, els acompanyem en la cerca d’una feina en l’empresa normalitzada. Ho fem en col·laboració amb els serveis d’ocupació dels ajuntaments vinculats i fent acció activa de prospecció amb empreses de cada territori, especialment aquelles vinculades al sector de l’alimentació.