A l’Escola Mercè Rodoreda, en Tàndem amb el Teatre Nacional de Catalunya, es treballaran els eixos d’innovació del programa Escoles Tàndem: metodològic, organitzatiu, de cultura de centre i d’espais d’aprenentatge; amb l’objectiu de singularitzar el centre educatiu en les arts escèniques en el marc d’un procés d’innovació.