El curs

Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA–CSIC).

Centre de Visió per Computador.

Institut de Robòtica i Informàtica Industrial.

De gener a novembre, 2024.

Bojos per la Intel·ligència Artificial és un curs desenvolupat per l’Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA–CSIC) orientat a estudiants de 1r de batxillerat amb vocació científica interessats en carreres STEM (de les sigles en anglès Science, Technology, Engineering, Mathematics).

El curs vol donar a conèixer l’entorn multidisciplinari que ofereix la Intel·ligència Artificial (IA) on conflueixen disciplines diferents per resoldre tot tipus de problemes, i pretén donar una visió àmplia de què és la IA a l’actualitat.

El curs s'impartirà durant diferents dissabtes, de gener a novembre de 2024 a les instal·lacions de l’Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA–CSIC), així com a d’altres centres col·laboradors com l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI).

Durant les 15 sessions teorico-pràctiques, els estudiants coneixeran ben de prop el món de la Intel·ligència Artificial.

Una sessió típica es composarà de tres parts:

 • Primera part de teoria, d’una hora i mitja, aproximadament.
 • Descans de mitja hora.
 • Última part dedicada a pràctica de dues hores (o dues hores i mitja). En aquesta última part es podran veure (i tocar si es pot) aparells i robots, ver vídeos, etc. La part pràctica també es podrà orientar a descriure casos d’us o que el professor/a resolgui exercicis a la pissarra.

En el curs es tractaran els següents àmbits:

 • Resolució de problemes
 • Representació del coneixement
 • Aprenentatge
 • Llenguatge natural
 • Percepció
 • Multiagents
 • Qüestions ètiques

 

Objectius específics

Entorn els estudis acadèmics

 • Fomentar entre els joves les vocacions científiques vinculades a la intel·ligència artificial en particular i a la informàtica en general, com a objecte d’estudi i com a eina per a la recerca

Entorn la recerca

 • Conscienciar els estudiants en la importància de la intel·ligència artificial en diferents àrees de la recerca, en la ciència i l’enginyeria.
 • Conèixer el funcionament dels centres de recerca vinculats amb la intel·ligència artificial.
 • Posar en valor la multidisciplinarietat i la tecnologia com a peces necessàries per al progrés del coneixement.

Entorn Intel·ligència Articificial

 • Aprendre que la intel·ligència artificial és una eina necessària en diferents disciplines científiques.
 • Comprendre la diferència entre la recerca bàsica i la recerca aplicada en intel·ligència artificial.

Sessions 2024

Introduction. Heuristic search

Dia: Dissabte 20 de gener, 2024 (per confirmar).

Horari: 10h a 14h.

Lloc: IIIA.

Coordinació de la sessió: Pedro Meseguer.

Sessió a càrrec de: Pedro Meseguer.

Idioma: català i castellà.

En aquesta sessió presentarem la IA com una disciplina sobre la qual es treballa i investiga des de 1956. Després de veure, a vista d'ocell, els principals traços de la seva evolució, ens centrarem en una de les primeres tècniques que es van desenvolupar, la recerca heurística, discutirem les seves dificultats (especialment, l'explosió combinatòria) i els seus avenços, i descriurem casos d'èxit.

Local search. Metaheuristics

Dia: Dissabte 27 de gener, 2024 (per confirmar).

Horari: 10h a 14h.

Lloc: IIIA.

Coordinació de la sessió: Pedro Meseguer.

Sessió a càrrec de: Mehmet Anil.

Idioma: anglès.

Com a continuació dels esquemes de recerca exhaustiva vistos a la primera sessió, en aquesta veurem les idees de recerca local i metaheurístiques, -en gran mesura inspirades en metàfores provinents del món natural- i que són de particular interès per a problemes d'optimització.

Propositional Logic

Dia: Dissabte 10 de febrer, 2024 (per confirmar).

Horari: 10h a 14h.

Lloc: IIIA.

Coordinació de la sessió: Pedro Meseguer.

Sessió a càrrec de: Felip Manyà, Jordi Coll.

Idioma: català.

La lògica va representar el primer intent d'aconseguir una representació de coneixement independent del domini d'aplicació. Tot i que no es va consolidar com a llenguatge universal de representació -havia massa excepcions-, la seva versió proposicional sí que ha deixat molta empremta en la IA actual (en particular, en els resoledors SAT). En aquesta sessió veurem els passos més elementals de l'aproximació lògica.

Learning

Dia: Dissabte 24 de febrer, 2024 (per confirmar).

Horari: 10h a 14h.

Lloc: IIIA.

Coordinació de la sessió: Pedro Meseguer.

Sessió a càrrec de: Thiago Freitas.

Idioma: anglès.

La capacitat d'aprendre és comuna a tots els sistemes intel·ligents i l'aprenentatge ha estat un tema molt estudiat des dels principis de la IA. Aquesta sessió ens centrarem en l'aprenentatge simbòlic, revisarem les diferents aproximacions i enumerem alguns casos d'èxit.

Deep Learning

Dia: Dissabte 9 de març, 2024 (per confirmar).

Horari: 10h a 14h.

Lloc: IIIA.

Coordinació de la sessió: Pedro Meseguer.

Sessió a càrrec de: Thiago Freitas.

Idioma: anglès.

En els darrers anys (des d'ImageNet el 2012), s'han desenvolupat esquemes d'aprenentatge neural que superen molt el rendiment de les xarxes neuronals dels anys 80 i 90, i que han revolucionat algunes àrees de la IA com la visió (el reconeixement imatges) i el processament del llenguatge natural (la traducció automàtica). En aquesta sessió ens centrarem en aquestes tècniques recents d'aprenentatge profund, i en parlarem tant del rendiment com dels recursos que consumeixen i dels problemes que plantegen.

Multiagent Systems

Dia: Dissabte 23 de març, 2024 (per confirmar).

Horari: 10h a 14h.

Lloc: IIIA.

Coordinació de la sessió: Pedro Meseguer.

Sessió a càrrec de: Nieves Montes.

Idioma: català.

La realització efectiva de sistemes d'IA permet considerar una societat d'agents intel·ligents artificials, on apareixen qüestions com a cooperació davant de competició, agents egoistes, racionalitat, elecció social computacional, etc. En aquesta sessió repassarem totes aquestes qüestions, amb èmfasi en els resultats de la impossibilitat.

Probabilistic Reasoning

Dia: Dissabte 13 d'abril, 2024 (per confirmar).

Horari: 10h a 14h.

Lloc: IIIA.

Coordinació de la sessió: Pedro Meseguer.

Sessió a càrrec de: Tommaso Flaminio.

Idioma: Castellà.

La incertesa i imprecisió són molt presents a la nostra vida i, malgrat aquests obstacles, som capaços de raonar amb èxit. Aquesta sessió tractarem de com fer aquest tipus de deliberació mitjançant esquemes formals que siguin susceptibles de ser implementats en un ordinador.

Natural Language

Natural Language

Dia: Dissabte 27 d'abril, 2023 (per confirmar).

Horari: 10h a 14h.

Lloc: IIIA.

Coordinació de la sessió: Pedro Meseguer.

Sessió a càrrec de: Pedro Meseguer.

Idioma: castellà.

L'ús fluid del llenguatge natural, que genera una llista de comeses diferents —no és el mateix respondre preguntes sobre un text que fer una traducció d'aquest text a un altre idioma—, per part d'ordinadors digitals ha estat un dels objectius de la IA des dels seus inicis. Possiblement sigui l'àrea de la IA sobre la qual s'han emprat més tecnologies diferents, cadascuna millorant a l'anterior però sense arribar a la perfecció desitjada. En aquesta sessió, repassarem les tasques associades al llenguatge natural, així com les tecnologies actuals més acceptades per al tractament.

Ethics

Dia: Dissabte 11 de maig, 2024 (per confirmar).

Horari: 10h a 14h.

Lloc: IIIA.

Coordinació de la sessió: Pedro Meseguer.

Sessió a càrrec de: Pedro Meseguer.

Idioma: català.

La realització efectiva de sistemes d'IA i la seva implantació a la societat —ja no són sistemes confinats a laboratoris— ha posat de manifest una sèrie de problemes ètics associats a aquesta tecnologia, que van des de l'ús de robots per cuidar nens petits control facial en multituds o els dilemes morals que planteja la irrupció del cotxe autònom. En aquesta sessió repassarem les qüestions ètiques que, avui dia, planteja la tecnologia, amb un èmfasi particular en les armes autònomes.

Explainability

Dia: Dissabte 18 de maig, 2024 (per confirmar).

Horari: 10h a 14h

Lloc: Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRII - CSIC-UPC)

Coordinació de la sessió: Pedro Meseguer

Sessió a càrrec de: Athina Georgara

Idioma: anglès

Atesa la importància que tenen avui els sistemes basats en IA, la seva explicabilitat s'ha tornat un tema urgent. La justificació en termes conceptuals de les recomanacions o les decisions d'un sistema d'IA no és un assumpte nou, però mentre que la IA era matèria de laboratori no es veia com un objectiu prioritari. Això ha canviat, i la investigació a XAI (esplanable AI) s'ha intensificat molt. Això és particularment urgent amb les tècniques “caixa negra”, capaces de gran rendiment però que ofereixen d'entrada una pobra explicabilitat. A la sessió es revisaran aquestes qüestions, així com els avenços existents en aquest camp.

Robotics

Dia: Dissabte 21 de setembre (per confirmar).

Horari: 10h a 14h.

Lloc: IIIA.

Coordinació de la sessió: Pedro Meseguer.

Sessió a càrrec de: Alberto Oliveros.

Idioma: castellà.

Els desenvolupaments en robòtica en els darrers vint anys són espectaculars, especialment sobre la teoria de control que permet governar de forma satisfactòria aquests ens artificials. La irrupció de robots d'altes prestacions, ia una realitat a països de l'Extrem Orient com Corea o el Japó, planteja una sèrie de nous desafiaments, més enllà dels purament tecnològics, que han de ser abordats per tota la societat. En aquesta sessió descriurem la robòtica actual, així com els reptes més rellevants que planteja.

Visió

Dia: Dissabte 5 d'octubre, 2024 (per confirmar).

Horari: 10h a 14h.

Lloc: IIIA.

Coordinació de la sessió: Pedro Meseguer.

Sessió a càrrec de: Luis Herranz.

Idioma: Català i castellà.

Atès que la vista és el sentit pel qual més informació adquirim, la visió per ordinador ha estat un objectiu llargament perseguit per la IA des dels seus inicis. En aquesta sessió revisarem els avenços que s'han aconseguit en aquest camp, així com els seus problemes oberts.

Autonomous Car

Dia: Dissabte 19 d'octubre, 2024 (per confirmar).

Horari: 10h a 14h.

Lloc: IIIA.

Coordinació de la sessió: Pedro Meseguer.

Sessió a càrrec de: Aura Hernández.

Idioma: Català i castellà.

Fa dos o tres anys, el cotxe autònom es perfilava com una gran aportació tecnològica a la societat; avui, tot i que hi ha hagut grans avenços, aquesta contribució no s'acaba de concretar en els màxims nivells de rendiment que s'havien plantejat. En aquesta sessió, ens centrarem en descriure tota la tecnologia que s'ha desenvolupat en aquest gran esforç col·lectiu, i en els problemes que es mantenen com a obstacles per arribar a aquesta imaginada capacitat.

Decidibility and Complexity

Dia: Dissabte 2 de novembre, 2024 (per confirmar).

Horari: 10h a 14h.

Lloc: IIIA.

Coordinació de la sessió: Pedro Meseguer.

Sessió a càrrec de: Amanda Vidal.

Idioma: castellà.

Els temes d'aquesta sessió s'emmarquen en la informàtica teòrica, encara que tenen especial rellevància pels fonaments de la IA. Es tracta d'analitzar els problemes que són computables -els realitzables en un ordinador digital sota el model de la màquina de Turing- i els que no ho són. I en segon lloc, estudiar aquells problemes que, encara que siguin computables, el seu càlcul pot exigir tant de temps que, en la pràctica, no són factibles. Conscients del nivell d'abstracció del tema, ens centrarem en les dimensions descriptives d'aquesta àrea.

Sessió de cloenda

Dia: Dissabte 16 de novembre, 2024.

Horari: 10h a 14h.

Lloc: IIIA.

Coordinació de la sessió: Pedro Meseguer.

Sessió a càrrec de: Carles Sierra.

Idioma: català i castellà.

Calendari 2024
Calendari 2024
Dissabte 20 de gener, 2024 (per confirmar)
Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA–CSIC). Bellaterra
Introduction. Heuristic search
Sessió teòrico-pràctica de 10h a 14h
Dissabte 27 de gener, 2024 (per confirmar)
Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA–CSIC). Bellaterra
Local search. Metaheuristics
Sessió teòrico-pràctica de 10h a 14h
Dissabte 10 de febrer, 2024 (per confirmar)
Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA–CSIC). Bellaterra
Propositional Logic
Sessió teòrico-pràctica de 10h a 14h
Dissabte 24 de febrer, 2024 (per confirmar)
Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA–CSIC). Bellaterra
Learning
Sessió teòrico-pràctica de 10h a 14h
Dissabte 9 de març, 2024 (per confirmar)
Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA–CSIC). Bellaterra
Deep Learning
Sessió teòrico-pràctica de 10h a 14h
Dissabte 23 de març, 2024 (per confirmar)
Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA–CSIC). Bellaterra
Multiagent Systems
Sessió teòrico-pràctica de 10h a 14h
Dissabte 13 d'abril, 2024 (per confirmar)
Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA–CSIC). Bellaterra
Probabilistic Reasoning
Sessió teòrico-pràctica de 10h a 14h
Dissabte 27 d'abril, 2024 (per confirmar)
Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA–CSIC). Bellaterra
Natural Language
Sessió teòrico-pràctica de 10h a 14h
Dissabte 11 de maig, 2024 (per confirmar)
Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA–CSIC). Bellaterra
Ethics
Sessió teòrico-pràctica de 10h a 14h
Dissabte 18 de maig, 2024 (per confirmar)
Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA–CSIC). Bellaterra
Explainability
Sessió teòrico-pràctica de 10h a 14h
Dissabte 21 de setembre, 2024 (per confirmar)
Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA–CSIC). Bellaterra
Robotics
Sessió teòrico-pràctica de 10h a 14h
Dissabte 5 d'octubre, 2024 (per confirmar)
Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA–CSIC). Bellaterra
Vision
Sessió teòrico-pràctica de 10h a 14h
Dissabte 19 d'octubre, 2024 (per confirmar)
CVC Computer Vision Center (IIIA–CSIC). Bellaterra
Autonomous Car
Sessió teòrico-pràctica de 10h a 14h
Dissabte 2 de novembre, 2024 (per confirmar)
Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA–CSIC). Bellaterra
Decidibility and Complexity
Sessió teòrico-pràctica de 10h a 14h
Dissabte 16 de novembre, 2024 (per confirmar)
Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA–CSIC). Bellaterra
Cloenda
Sessió teòrico-pràctica de 10h a 14h

Sessions 2023 (en curs)

Robotics

Dia: Dissabte 23 de setembre, 2023.

Horari: 10h a 14h.

Lloc: Institut de Robòtica i Informàtica Industrial.

Coordinació de la sessió: Pedro Meseguer.

Sessió a càrrec de: Antonio Andriella y Alberto Olivares.

Idioma: castellà i anglès.

Els desenvolupaments en robòtica en els darrers vint anys són espectaculars, especialment sobre la teoria de control que permet governar de forma satisfactòria aquests ens artificials. La irrupció de robots d'altes prestacions, ia una realitat a països de l'Extrem Orient com Corea o el Japó, planteja una sèrie de nous desafiaments, més enllà dels purament tecnològics, que han de ser abordats per tota la societat. En aquesta sessió descriurem la robòtica actual, així com els reptes més rellevants que planteja.

Visió

Dia: Dissabte 7 d'octubre, 2023.

Horari: 10h a 14h.

Lloc: IIIA.

Coordinació de la sessió: Pedro Meseguer.

Sessió a càrrec de: Luis Herranz.

Idioma: castellà.

Atès que la vista és el sentit pel qual més informació adquirim, la visió per ordinador ha estat un objectiu llargament perseguit per la IA des dels seus inicis. En aquesta sessió revisarem els avenços que s'han aconseguit en aquest camp, així com els seus problemes oberts.

Autonomous Car

Dia: Dissabte 21 d'octubre, 2023.

Horari: 10h a 13h.

Lloc: IIIA.

Coordinació de la sessió: Pedro Meseguer.

Sessió a càrrec de: Aura Hernández.

Idioma: Català i castellà.

Fa dos o tres anys, el cotxe autònom es perfilava com una gran aportació tecnològica a la societat; avui, tot i que hi ha hagut grans avenços, aquesta contribució no s'acaba de concretar en els màxims nivells de rendiment que s'havien plantejat. En aquesta sessió, ens centrarem en descriure tota la tecnologia que s'ha desenvolupat en aquest gran esforç col·lectiu, i en els problemes que es mantenen com a obstacles per arribar a aquesta imaginada capacitat.

Decidibility and complexity

Dia: Dissabte 4 de novembre, 2023.

Horari: 10h a 14h.

Lloc: IIIA.

Coordinació de la sessió: Pedro Meseguer.

Sessió a càrrec deAmanda Vidal.

Idioma: castellà.

Els temes d'aquesta sessió s'emmarquen en la informàtica teòrica, encara que tenen especial rellevància pels fonaments de la IA. Es tracta d'analitzar els problemes que són computables -els realitzables en un ordinador digital sota el model de la màquina de Turing- i els que no ho són. I en segon lloc, estudiar aquells problemes que, encara que siguin computables, el seu càlcul pot exigir tant de temps que, en la pràctica, no són factibles. Conscients del nivell d'abstracció del tema, ens centrarem en les dimensions descriptives d'aquesta àrea.

Sessió de cloenda

Dia: Dissabte 18 de novembre, 2023.

Horari: 10h a 14h.

Lloc: IIIA.

Coordinació de la sessió: Pedro Meseguer.

Sessió a càrrec de: Carles Sierra.

Idioma: català i castellà.

Calendari 2023 (en curs)
Calendari 2023 (en curs)
Dissabte 23 de setembre, 2023
Institut de Robòtica i Informàtica Industrial
Robotics
Sessió teòrica-pràctica de 10h a 14h
Dissabte 7 d'octubre, 2023
Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA–CSIC). Bellaterra
Vision
Sessió teòrico-pràctica de 10h a 14h
Dissabte 21 d'octubre, 2023
CVC Computer Vision Center (IIIA–CSIC). Bellaterra
Autonomous Car
Sessió teòrico-pràctica de 10h a 13h
Dissabte 4 de novembre, 2023
Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA–CSIC). Bellaterra
Decidibility and complexity
Sessió teòrico-pràctica de 10h a 14h
Dissabte 18 de novembre, 2023
Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA–CSIC). Bellaterra
Sessió de cloenda 2023
Sessió teòrico-pràctica de 10h a 14h