El curs

Institut Català d'Energia (ICAEN).

Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC).

De gener a maig, 2024.

Bojos per l'Energia és un curs desenvolupat per l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), amb la col·laboració de l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) i la Fundació Catalunya La Pedrera, orientat a estudiants de 1r i 2n de BAT amb vocació científica interessats en carreres STEM (de les sigles en anglès Science, Technology, Engineering, Mathematics).

El curs sorgeix amb la idea de donar a conèixer l’entorn multidisciplinari que ofereix l’IREC, on conflueixen disciplines diferents per a resoldre tot tipus de problemes, sobretot relacionats amb la transició energètica a un nou model energètic net, distribuït i amb els ciutadans al centre.

El curs s'impartirà durant diferents dissabtes de gener a maig de 2024 a les instal·lacions de l’Institut de Recerca en Energia en Catalunya (IREC) a Barcelona.

Durant les 15 sessions teoricopràctiques els estudiants coneixeran ben de prop el món de l’energia des de diferents vessants. Aprendran que la transició energètica per a la construcció d’un futur sostenible estarà basat en energies renovables, l’emmagatzematge i un consum responsable i òptim dels recursos. Des de la investigació a l’IREC, fem recerca per a millorar com produir energia renovable, com la fotovoltaica o la eòlica, o de com guardem aquesta energia per quan la necessitem per escalfar la nostra casa o moure els nostres vehicles. Aprendrem què és la digitalització de l’energia, en un món que serà, cada vegada, més interconnectat. Us hi esperem!

En el curs es tractaran els següents àmbits:

  • Com es produeix l’energia?
  • Com s’emmagatzema l’energia?
  • Com es distribueix l’energia?
  • Com consumim l’energia?

 

Objectius específics

Entorn els estudis acadèmics

  • Fomentar entre els joves les vocacions científiques vinculades a l'energia en particular i a la investigació tecnològica en general, com a objecte d’estudi i com a eina per a la recerca.

Entorn la recerca

  • Conscienciar els estudiants en la importància de l’energia en diferents àrees de la recerca.
  • Conèixer el funcionament dels centres de recerca vinculats amb l’energia.
  • Posar en valor la multidisciplinarietat i la tecnologia com a peces necessàries per al progrés del coneixement.

Entorn científic

  • Apropar els estudiants a ser crítics i valorar la ciència en general.
  • Comprendre la diferència entre la recerca bàsica i la recerca aplicada en energia.

Sessions 2024

Mòdul 1. Sessió introductòria

Dia: dissabte 20 de gener, 2024.

Horari: 10h a 14h.

Lloc: Institut Català d’Energia, ICAEN (Districte Administratiu – Edifici A, Carrer del Foc, 57 - 08038 Barcelona).

Coordinació de la sessió: Judith Frutos.

Sessió a càrrec deLluis Morer, cap d'Àrea d'eficiència energètica de l'Institut Català d'Energia (ICAEN).

Idioma: català

En aquesta sessió farem una sessió introductòria sobre l'energia, com es genera i com es consumeix, comparant els mètodes de generació d'energia convencionals amb combustibles fòssils i les energies d'origen renovable. Parlarem d’eficiència energètica i dels reptes actuals per afrontar l'anomenada "transició energètica" i dels escenaris possibles pel nou model energètic."

Mòdul 2. Com generem l’energia?
Sessió 2. Com extraiem l'energia del vent?

Dia: dissabte 27 de gener, 2024.

Horari: 10h a 14h.

Lloc: IREC, Jardins de les Dones de Negre, 1, 2ª planta. 08930 Sant Adrià de Besòs.

Coordinació de la sessió: Anna Magrasó.

Sessió a càrrec deJosé Ignacio Rapha.

Idioma: castellà.

L’energia eòlica s’obté a partir de l’aire en moviment. Generalment s’utilitzen molins de vent, que es poden trobar tant a terra com al mar i que poden arribar a ser més alts que Montjuïc. En aquesta sessió us explicarem com es genera electricitat mitjançant aquesta tecnologia, els seus avantatges i desavantatges, així com els reptes que presenta de cara al futur.

 

Sessió 3. Com extraiem l'energia del sol?

Dia: dissabte 3 de febrer, 2024.

Horari: 10h a 14h.

Lloc: IREC, Jardins de les Dones de Negre, 1, 2ª planta. 08930 Sant Adrià de Besòs.

Coordinació de la sessió: Anna Magrasó.

Sessió a càrrec deAlejandro Pérez-Rodríguez.

Idioma: castellà.

Us explicarem els principis bàsics de la generació d'energia solar per a produir energia (fotovoltaica), calor (solar tèrmica) i combustibles (combustibles solars). Ens centrarem en ensenyar-vos com es genera l'energia solar amb les granges fotovoltaiques, així com amb altres tecnologies més innovadores com seria la fotovoltaica transparent o flexible. Voleu saber on ens podem trobar aquests elements? Us ho explicarem en aquesta sessió!

 

Sessió 4. Què és l'internet de les coses?

Dia: dissabte 10 de febrer, 2024.

Horari: 10h a 14h.

Lloc: IREC, Jardins de les Dones de Negre, 1, 2ª planta. 08930 Sant Adrià de Besòs.

Coordinació de la sessió: Anna Magrasó.

Sessió a càrrec de: Àlex Morata.

Idioma: català.

Imagines un món en el qual els objectes estiguin connectats digitalment, intercanviïn informació, prenguin decisions i actuïn sobre l'entorn? En aquesta sessió parlarem de l'internet de les coses (IoT), que és ja una realitat i tindrà un impacte incommensurable a les nostres ciutats, comerços, indústries i, en definitiva, en tots els àmbits de la vida quotidiana. Un dels majors reptes per al desplegament d'aquesta tecnologia és l'alimentació energètica sostenible i fiable d'una xarxa de milions de dispositius (nodes) deslocalitzats. En aquesta sessió parlarem de la generació i emmagatzematge d'energia per IoT.

 

Sessió 5. Captura d’energia de l’ambient.

Dia: dissabte 17 de febrer, 2024.

Horari: 10h a 14h.

Lloc: IREC, Jardins de les Dones de Negre, 1, 2ª planta. 08930 Sant Adrià de Besòs.

Coordinació de la sessió: Anna Magrasó.

Sessió a càrrec deAndreu Cabot.

Idioma: català.

En aquesta sessió repassarem les diverses formes d'energia que ens envolten i de com aprofitar-les per produir l'electricitat que fem servir per activar sensors, carregar els nostres mòbils, fer funcionar sistemes autònoms, entre altres aplicacions.

Mòdul 3. Com s’emmagatzema i distribueix l’energia?
Sessió 6. Les bateries convencionals i nous mètodes d'emmagatzematge.

Dia: dissabte 24 de febrer, 2024.

Horari: 10h a 14h.

Lloc: IREC, Jardins de les Dones de Negre, 1, 2ª planta. 08930 Sant Adrià de Besòs.

Coordinació de la sessió: Anna Magrasó

Sessió a càrrec deSebastián Murcia i Elías Martínez.

Idioma: català i castellà.

En aquesta sessió us explicarem els principis bàsics de funcionament d'una bateria convencional, i com es dissenyen noves bateries més eficients per emmagatzemar l'energia o utilitzant materials més sostenibles. També us explicarem com aprofitar la llum solar i l'aigua (o també el CO2) per produir biocombustibles, i com contribuir d'aquesta manera a controlar les emissions de gasos d'efecte hivernacle.

 

Sessió 7. Mobilitat sostenible i emmagatzematge.

Dia: dissabte 2 de març, 2024.

Horari: 10h a 14h.

Lloc: IREC, Jardins de les Dones de Negre, 1, 2ª planta. 08930 Sant Adrià de Besòs.

Coordinació de la sessió: Anna Magrasó.

Sessió a càrrec de: Maite Etxandi i Pol Paradell.

Idioma: castellà.

En aquesta sessió us explicarem com és un vehicle elèctric, com funciona la seva bateria i com és el seu rendiment. Aprendrem també com es planifica la xarxa de carregadors elèctrics en carretera per assegurar la mobilitat en llargues distàncies. Us parlarem també de les opcions de mobilitat sostenible per al transport públic i reflexionarem sobre el paper futur de l'automòbil en la societat.

 

Sessió 8. Combustibles sintètics del futur

Dia: dissabte 9 de març, 2024.

Horari: 10h a 14h.

Lloc: IREC, Jardins de les Dones de Negre, 1, 2ª planta. 08930 Sant Adrià de Besòs.

Coordinació de la sessió: Anna Magrasó.

Sessió a càrrec deMartí Biset i Elena Martín. 

Idioma: castellà.

La sessió proporciona eines bàsiques per als estudiants que vulguin introduir-se en l'àmbit de la catàlisi. Fonamentalment proporciona coneixements en el disseny i fabricació de catalitzadors heterogenis, com actuen, la seva importància en la recerca i en la indústria, i alguns exemples de reaccions catalítiques sostenibles amb el medi ambient.

 

Sessió 9. L'hidrogen com a vector energètic.

Dia: dissabte 16 de març, 2024.

Horari: 10h a 14h.

Lloc: IREC, Jardins de les Dones de Negre, 1, 2ª planta. 08930 Sant Adrià de Besòs.

Coordinació de la sessió: Anna Magrasó.

Sessió a càrrec deMarc Torrell.

Idioma: català.

Primer us explicarem què és l'hidrogen, per a què serveix en el context energètic, i com es pot utilitzar per emmagatzemar energia. S'explicaran les diferents tecnologies de generació de hidrogen, així com les principals aplicacions tant en el camp industrial, domèstic i de mobilitat. Els participants podran tenir una visió global dels nous escenaris energètics basats en les fonts renovables, i com es pot emmagatzemar l'energia més enllà de les bateries.

 

Sessió 10. Com mesurem l’impacte mediambiental de les noves tecnologies?

Dia: dissabte 6 d'abril, 2024.

Horari: 10h a 14h.

Lloc: IREC, Jardins de les Dones de Negre, 1, 2ª planta. 08930 Sant Adrià de Besòs.

Coordinació de la sessió: Anna Magrasó.

Sessió a càrrec deLuis Alberto López i Isabella Bulfaro.

Idioma: català.

Les tecnologies d'energies netes han arribat per quedar-se: panells solars, bateries i aerogeneradors són part de la nostra realitat. Aquestes tecnologies no emeten gasos d'efecte hivernacle durant la seva operació... Però què hi ha darrere de la seva fabricació i reciclatge un cop es llencen? En aquesta sessió explorarem l'impacte ambiental de les noves tecnologies energètiques, des dels materials utilitzats per a la seva fabricació fins a la reutilització i disposició dels equips amb un enfoc anomenat economia circular.

 

Sessió 11. Què és una xarxa intel·ligent?

Dia: dissabte 13 d'abril, 2024.

Horari: 10h a 14h.

Lloc: IREC, Jardins de les Dones de Negre, 1, 2ª planta. 08930 Sant Adrià de Besós.

Coordinació de la sessió: Anna Magrasó.

Sessió a càrrec deAnzhelika Ivanova.

Idioma: castellà.

La xarxa elèctrica actual s'haurà d'adaptar al nou paradigma de les energies renovables. Què implicarà això? La xarxa elèctrica haurà de ser intel·ligent que inclou un seguit de mesuradors d'energia i de gestió amb dispositius tals com comptadors intel·ligents, electrodomèstics intel·ligents i integrar les fonts d'energies renovables. En una xarxa elèctrica intel·ligent és molt important la capacitat de controlar la producció i distribució de l'energia. Us explicarem quins reptes es presenten en aquesta sessió!

Mòdul 4. Com es consumeix l’energia?
Sessió 12. Com dissenyem edificis de consum d'energia gairebé nul?

Dia: dissabte 20 d'abril, 2024.

Horari: 10h a 14h.

Lloc: IREC, Jardins de les Dones de Negre, 1, 2ª planta. 08930 Sant Adrià de Besòs.

Coordinació de la sessió: Anna Magrasó.

Sessió a càrrec deAngelos Mylonas i Jordi Macià.

Idioma: català i castellà.

En aquesta sessió explicarem com es dissenya i construeix un edifici de consum d'energia gairebé nul. Mitjançant debats i activitats dinàmiques repassarem quins factors cal tenir en compte a dissenyar l'envoltant i les instal·lacions, i la rellevància de les energies renovables i la gestió energètica de l'edifici per aconseguir els nostres objectius.

 

Sessió 13: Com rehabilitem un edifici perquè sigui energèticament més sostenible?

Dia: dissabte 27 d'abril, 2024.

Horari: 10h a 14h.

Lloc: IREC, Jardins de les Dones de Negre, 1, 2ª planta. 08930 Sant Adrià de Besòs.

Coordinació de la sessió: Anna Magrasó.

Sessió a càrrec de: Elisenda Clèries i Luca Borghero.

Idioma: català i castellà.

Durant la sessió introduirem els aspectes més rellevants que influeixen sobre el comportament energètic de les nostres edificis i com aquests factors influeixen sobre aspectes com la salut i el confort. Repassarem les estratègies més rellevants per reduir el consum energètic dels edificis existents mitjançant accions concretes de rehabilitació i canvis en el comportament de les persones que l'utilitzen.

 

Sessió 14: Què és Green IT?

Dia: dissabte 4 de maig, 2024.

Lloc: IREC, Jardins de les Dones de Negre, 1, 2ª planta. 08930 Sant Adrià de Besòs.

Coordinació de la sessió: Anna Magrasó.

Sessió a càrrec deJoaquim Romaní.

Idioma: català i castellà.

En aquest taller farem una introducció als centres de dades i, més concretament, la seva rellevància en el món digitalitzat en què vivim en l'actualitat. Repassarem el consum energètic i impacte que tenen accions quotidianes com l'ús del WhatsApp i introduirem eines que ens permeten avaluar el comportament energètic d'un Centre de Dades i com reduir el nostre impacte ambiental.

 

Sessió 15: Consumidors actius: reptes i solucions.

Dia: dissabte 11 de maig, 2024.

Horari: 10h a 14h.

Lloc: IREC, Jardins de les Dones de Negre, 1, 2ª planta. 08930 Sant Adrià de Besòs.

Coordinació de la sessió: Anna Magrasó.

Sessió a càrrec deJosh Eichman i Dimitrios Lagos.

Idioma: castellà i anglès.

En aquest taller aprendrem sobre els components de la factura elèctrica i les opcions existents per reduir el costos. Analitzarem com consumim electricitat en habitatges urbans i si és factible instal·lar un sistema solar comunitari per a produir la nostra energia. També parlarem de què és la pobresa energètica i reflexionar sobre potencials esquemes per a la mitigació d'aquest problema.

Calendari 2024
Calendari 2024
Dissabte 20 de gener, 2024
ICAEN, Districte Administratiu – Edifici A, Carrer del Foc, 57 - 08038 Barcelona
Sessió introductòria
Sessió teòrico-pràctica de 10h a 14h
Dissabte 27 de gener, 2024
IREC, Jardins de les Dones de Negre, 1, 2ª planta. 08930 Sant Adrià de Besós
Com extraiem l'energia del vent?
Sessió teòrico-pràctica de 10h a 14h
Dissabte 3 de febrer, 2024
IREC, Jardins de les Dones de Negre, 1, 2ª planta. 08930 Sant Adrià de Besós
Com extraiem l'energia del sol?
Sessió teòrico-pràctica de 10h a 14h
Dissabte 10 de febrer, 2024
IREC, Jardins de les Dones de Negre, 1, 2ª planta. 08930 Sant Adrià de Besós
Què és l'internet de les coses?
Sessió teòrico-pràctica de 10h a 14h
Dissabte 17 de febrer, 2024
IREC, Jardins de les Dones de Negre, 1, 2ª planta. 08930 Sant Adrià de Besós
Captura d’energia de l’ambient
Sessió teòrico-pràctica de 10h a 14h
Dissabte 24 de febrer, 2024
IREC, Jardins de les Dones de Negre, 1, 2ª planta. 08930 Sant Adrià de Besós
Les bateries convencionals i nous mètodes d'emmagatzematge
Sessió teòrico-pràctica de 10h a 14h
Dissabte 2 de març, 2024
IREC, Jardins de les Dones de Negre, 1, 2ª planta. 08930 Sant Adrià de Besós
Mobilitat sostenible i emmagatzematge
Sessió teòrico-pràctica de 10h a 14h
Dissabte 9 de març, 2024
IREC, Jardins de les Dones de Negre, 1, 2ª planta. 08930 Sant Adrià de Besós
Combustibles sintètics del futur
Sessió teòrico-pràctica de 10h a 14h
Dissabte 16 de març, 2024
IREC, Jardins de les Dones de Negre, 1, 2ª planta. 08930 Sant Adrià de Besós
L'hidrogen com a vector energètic
Sessió teòrico-pràctica de 10h a 14h
Dissabte 6 d'abril, 2024
IREC, Jardins de les Dones de Negre, 1, 2ª planta. 08930 Sant Adrià de Besós
Com mesurem l’impacte mediambiental de les noves tecnologies?
Sessió teòrico-pràctica de 10h a 14h
Dissabte 13 d'abril, 2024
IREC, Jardins de les Dones de Negre, 1, 2ª planta. 08930 Sant Adrià de Besós
Què és una xarxa intel·ligent?
Sessió teòrico-pràctica de 10h a 14h
Dissabte 20 d'abril, 2024
IREC, Jardins de les Dones de Negre, 1, 2ª planta. 08930 Sant Adrià de Besós
Com dissenyem edificis de consum d'energia gairebé nul?
Sessió teòrico-pràctica de 10h a 14h
Dissabte 27 d'abril, 2024
IREC, Jardins de les Dones de Negre, 1, 2ª planta. 08930 Sant Adrià de Besós
Com rehabilitem un edifici perquè sigui energèticament més sostenible?
Sessió teòrico-pràctica de 10h a 14h
Dissabte 4 de maig, 2024
IREC, Jardins de les Dones de Negre, 1, 2ª planta. 08930 Sant Adrià de Besós
Què és Green IT?
Sessió teòrico-pràctica de 10h a 14h
Dissabte 11 de maig, 2024
IREC, Jardins de les Dones de Negre, 1, 2ª planta. 08930 Sant Adrià de Besós
Consumidors actius: reptes i solucions
Sessió teòrico-pràctica de 10h a 14h