Trinidad Molina Melero

En representació de la Diputació de Barcelona

Llicenciada en Filosofía i Ciencies de l'Educació per la Universitat de Barcelona. Màster en Màrqueting i Gestió Comercial i Distribució per l'lnstitut Catala de Tecnologia de la Universitat Politecnica de Catalunya. Màster en Funció Directiva per l'Escola de Postgrau de la UAB. Postgrau en Direcció d'Organització i Sistemes d'lnformació per l'lnstitut d'Educació Contínua de la UPF. Cap del Servei del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i altres Publicacions Oficials a la Diputació de Barcelona (2009 - 2019). Gerent de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació (2020 - 2023).

Actualment:

  • Directora deis Serveis de Suport a la Coordinació General de la Diputació de Barcelona.