Òscar Sánchez Ibarra

En representació de la Diputació de Tarragona

Llicenciat en Ciències Econòmiques per la URV. Tècnic de compres al sector logístic.

Actualment:

Alcalde de l'Ajuntament de Constantí (Tarragonès). Diputat delegat de Promoció Social i Cultural de la Diputació de Tarragona. President de l'OA BASE-Gestió d'Ingressos de la Diputació de Tarragona. President de la Comissió Informativa de Servei a la Ciutadania de la Diputació de Tarragona