Lluís Torner Sabata

Persona de reconegut prestigi

Llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. Doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya. Investigador post-doctoral a la University of Central Florida i a la University of Arizona.

Actualment:

Director General de l’Institut de Ciències Fotòniques. President dels European Centres for Outreach in Photonics. President de la Comissió d’Avaluació de la Recerca d’AQU Catalunya. Membre del Board of Stakeholders of the European Platform Photonics21. Membre del Future and Emerging Technologies Advisory Group de la Comissió Europea. Membre del High-Level Expert Group for the European Quantum Technologies Flagship, entre d’altres càrrecs d’assessor a diverses entitats públiques i privades d’Europa, Estats Units, Canadà i Austràlia. Fellow de l’Optical Society of America, de la European Optical Society i de la European Physical Society