Sessions 2021/2022

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU: "Sex Education"

Horari: 9:30 a 13:30h

Lloc: Hospital de Sant Pau

Sessió a càrrec de: Dr. Josep Estadella

Especialitat: Ginecologia

No... no es tracta de la sèrie de Netflix. Però conèixer les conductes sexuals de risc i les seves conseqüències sempre és necessari per un metge.

En aquesta sessió parlarem sobre les malalties de transmissió sexual més freqüents, els seus símptomes, la seva prevenció i el tractament de les mateixes.

Et presentarem diversos casos de pacients que consulten per símptomes i caldrà orientar-les adequadament.

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU: "L’embaràs i el part. Un moment molt especial"

Horari: 9:30 a 13:30h

Lloc: Hospital de Sant Pau

Sessió a càrrec de: Dra. Carmen Medina

Especialitat: Ginecologia – Unitat de Medicina Materno Fetal

La Marta està embarassada.  Ella diu que es troba en un moment de màxima felicitat, però alhora té certes preocupacions.  Què puc menjar, doctor? Puc fer exercici? Estarà bé el meu bebè?  Podré parir per via vaginal, doctora?

En aquesta sessió estudiarem els canvis fisiològics més importants que experimenta la dona durant l’embaràs, com avaluem als bebès intrauterins i diagnostiquem patologies fetals, així com la fisiologia del part.

A l’hospital,  la Marta, i altres gestants t’esperen per resoldre els seus dubtes, informar-les del desenvolupament dels seus bebès... I vigila...!! no hagis d’atendre un part precipitat. 

 

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU: "La Contraceptació"

Horari: 9:30 a 13:30h

Lloc: Hospital de Sant Pau

Sessió a càrrec de: Dra. Juan José Espinós

Especialitat: Ginecologia – Unitat d’Endocrinologia Reproductiva

Vull evitar un embaràs. Com puc fer-ho? Hi ha diferents mètodes? Quins són els seus avantatges i inconvenients?

I si vull buscar un embaràs però no ho aconsegueixo? Hi ha mètodes que actuen de forma contraria a la anticoncepció?

No existeixen mètodes d'anticoncepció ideals, tots tenen els seus avantatges i inconvenients i aquests han d'adaptar ales circumstàncies personals de cada usuari.

En aquesta sessió abordarem en què consisteix cada mètode, com es fa servir, la seva eficàcia, avantatges addicionals i els inconvenients que poden comportar. També veurem si existeixen formes o mètodes per millorar la concepció.

HOSPITAL DE BELLVITGE: "Malalties respiratòries: quan respirar no és fàcil"

Horari: 9:00 a 13:00h

Lloc: Hospital Universitari de Bellvitge

Sessió a càrrec de: Dra. Salud Santos, Dra. Susana Padrones i Dra. Marta López

Especialitat: Pneumologia

En aquesta sessió estudiarem com són i com funcionen els pulmons. Veurem quines són les principals causes o factors de risc a l’hora de desenvolupar malalties respiratòries i què podem fer per intentar evitar-les.

Durant la sessió parlarem sobre diferents patologies del sistema respiratori com: asma, pneumònia, MPOC (Malaltia pulmonar obstructiva crònica) i càncer de pulmó.

En la part pràctica es farà una espirometria (prova de bufar per mesurar la funció del pulmó), es mostrarà com es veu per dins els bronquis amb un simulador i es faran biòpsies i puncions pleurals

A més, s’analitzaran diferents casos clínics i es visualitzarà proves mèdiques per veure com els i les pneumòlogues diagnostiquem les diferents malalties i quins tractaments podem aplicar

HOSPITAL DE BELLVITGE: "Malaltia Cardiovascular: de la recerca al pacient."

Horari: 9:00 a 13:00h

Lloc: Hospital Universitari de Bellvitge

Sessió a càrrec de: Dr. Josep Comín Colet

Especialitat: Àrea de malalties cardíaques

En aquesta sessió farem una introducció al grup dels aspectes més essencials de la organització de la atenció a la malaltia cardiovascular i particularment de les malalties del cor fent molt especial èmfasi en la càrrega que suposen pel nostre sistema sanitari i l’impacte negatiu en la qualitat de vida dels pacients. Desglossarem les principals malalties del cor, la seva presentació, i els mètodes diagnòstics i terapèutics emprats. Lligarem aquesta informació amb els projectes de recerca i innovació que duem a terme en el nostre centre en l’ àmbit cardiovascular per donar resposta a aquestes malalties.

Desprès dividirem el grup en tres estacions clíniques de treball on durem a terme la part pràctica:

1) Atenció al pacient agut cardiològic amb una visita a les unitats de crítics, semicrítics i laboratori d’ hemodinàmica amb visualització d’un estudi coronariogràfic i procediment intervencionista percutani (en directe o gravat si no existeix un cas actiu en aquell moment). En aquest context explicació del la xarxa de codi infart a Catalunya

2) Diagnòstic per la imatge amb una visita a l’Àrea d’Imatge de Cardiologia amb la realització d’ un ecocardiograma a un voluntari per explicació de la tècnica i els aspectes anatòmics i fisiològics avaluables amb aquesta prova no invasiva. Es farà una visita a l’àrea d’exploració ergomètrica i finalment es visualitzaran casos emblemàtics amb diverses modalitats d’ imatge (cardioresonància, TAC coronari, eco d’ estres, strain).

3) Recerca i Innovació: en aquesta estació es plantejarà de manera pràctica el disseny i desenvolupament d’ un projecte de recerca translacional i d’ un projecte de recerca en serveis sanitaris amb component d’ innovació assistencial i transformació digital de l’atenció a la cronicitat. Per l’àmbit pràctic es prepararà una estació de treball que permeti revisar les tècniques bàsiques de laboratori que usem en la nostra recerca cardiovascular. Es durà a terme en l’ àmbit de l’edifici de recerca de l’ IDIBELL al campus hospitalari.

HOSPITAL DE BELLVITGE: "Transplantaments"

Horari: 9:00 a 13:00h

Lloc: Hospital Universitari de Bellvitge

Sessió a càrrec de: A definir 

Especialitat: Unitat de transplantaments

 

  1. Cirurgia Cardíaca - Insuficiència Cardíaca Avançada: Quan  el motor ens falla tenim opcions per a poder reparar-ho.

En aquesta sessió parlarem de les malalties que comporten una fallida aguda o crònica del cor en la seva funció de bomba de la sang que es lo que es defineix com insuficiència cardíaca.

Parlarem de la simptomatologia dels pacients amb aquestes malalties i com poder fer el diagnòstic.

Abordarem els diferents tractaments tant en forma de medicacions com també amb diferents tipus de dispositius. Però sobre tot es centraren en àrees mes innovadores com son els cors mecànics i els trasplantaments de cor.

En la part practica veurem com funciona el cor mitjançant un ecocardiograma i també veurem lo que es un cor mecànic i el seu funcionament. També parlarem de casos clínics amb diferents proves per poder fer el diagnòstic. 

  1. Cirurgia Digestiva - Malalties del fetge: Molt mes enllà del color groc de la pell.

En aquesta sessió parlarem de les malalties que comporten una fallida aguda o crònica del fetge en la seva funció de fabrica de proteïnes, de emmagatzemament de nutrients i de filtre de toxines.

Parlarem de les causes mes habituals que lesionen el fetge com els virus, l´enolisme i el  càncer. També estudiarem la simptomatologia dels pacients amb aquestes malalties i com poder fer el diagnòstic ràpid.

Abordarem els diferents tractaments tant en forma de medicacions com també els trasplantaments de fetge.

En la part practica veurem vídeos, proves diagnòstiques i casos clínics que ens endinsaran en la pràctica clínica dels nostres cirurgians i digestòlegs

 

  1. Urologia-Nefrologia – Malalties renals terminals: Que podem fer quan falla la nostra depuradora.

En aquesta sessió parlarem de les malalties que comporten una fallida aguda o crònica dels ronyons en la seva funció de depuració de la sang que es lo que es defineix com insuficiència renal.

Parlarem de la simptomatologia dels pacients amb aquestes malalties i com poder fer el diagnòstic.

Abordarem les diferents alternatives que tenim per protegir i suplir la funció dels ronyons amb  diferents tractaments: medicacions, dispositius com la diàlisi i el trasplantament renal.

En la part practica visitarem la unitat de diàlisi de l´hospital. També veurem proves diagnòstiques i casos clínics que ens endinsaran en la pràctica clínica dels i les nostres uròlegs i nefròlegs

HOSPITAL CLÍNIC: "Nefrologia, més enllà del ronyo."

Horari: 9:30 a 13:30h

Lloc: Hospital Clínic de Barcelona

Sessió a càrrec de: Dr. Josep-Vicent Torregrosa

Especialitat: Nefrologia

Conèixer les “multi-tasques” del ronyo i el seu maneig. Conèixer què implica tenir patologia renal. Conèixer què fa un servei de nefrologia i com s’organitza.

Entendre amb senzillesa el maneig de patologies renals i electròlits de fracàs renal agut i de la malaltia renal crònica (hemodiàlisis, diàlisis peritoneal i trasplantament renal)

Visitar el laboratori d’investigació i la unitat de diàlisis i la resta del Servei.

 

HOSPITAL CLÍNIC: "Endocrinologia Digestiva"

Horari: 9:30 a 13:30h

Lloc: Hospital Clínic de Barcelona

Sessió a càrrec de: Dr. Josep Vidal

Especialitat: Endocrinologia Digestiva

Objectius de la sessió:

  1. Entendre la base teòrica de la relació entre estil de vida i l’aparició de malaltia
  2. Entendre el paper de l’obesitat com a causa arrel de moltes malalties de la nostra societat.
  3. Reconèixer l’estigma associat a malalties com l’obesitat i la diabetis i entendre les implicacions que això té.
  4. Conèixer de manera pràctica les eines que fem servir en l’anàlisi de la composició corporal, la despesa energètica i el control de la glucosa en sang.

 

HOSPITAL CLÍNIC: "Traumatologia"

Horari: 9:30 a 13:30h

Lloc: Hospital Clínic de Barcelona

Sessió a càrrec de: A definir

Especialitat: Traumatologia

En aquesta sessió tractarem els conceptes bàsics dins l’especialitat de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, per conèixer el dia a dia dels i les professionals d’aquest servei, i quins camps d’influència tenen en la medicina i el tipus de pacients que acostumen a atendre.

Parlarem de les habilitats bàsiques que ha de tenir un cirurgià ortopèdic, els principis bàsics per tractar una ferida o com atendre un pacient de trauma.

HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL: "El cervell: un petit i complex ordinador a dins del nostre cos"

Horari: 9:30 a 13:30h

Lloc: Hospital Germans Trias i Pujol

Sessió a càrrec de: Dra.Lourdes Ispierto i Dra.Mireia Gea

Especialitat: Neurologia

Com és el Sistema Nerviós? Quines diferències hi ha entre Sistema Nerviós Central i Perifèric? Com funcionen el cervell, les neurones i les seves connexions o circuits? En aquesta sessió revisarem les bases anatòmiques, quin és el funcionament del Sistema Nerviós en condicions normals i quines són les principals causes o factors de risc a l’hora de desenvolupar les malalties del Sistema Nerviós.

Durant la sessió es comentaran algunes de les patologies de més prevalença o de més alt impacte, com: ictus, malalties neurodegeneratives (demències, Parkinson, Esclerosi Lateral Amiotròfica), Epilèpsia, malalties desmielinitzants i autoimmunes (Esclerosi Múltiple).

A la part pràctica s’explicarà com, a través d’una exploració neurològica completa, es pot deduir on està el problema. A més, es realitzarà un estudi ecogràfic transcranial per tal de revisar la circulació cerebral i visualitzar algunes estructures cerebrals profundes. 

HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL: "Prevenir i tractar les malalties de nens i nenes per garantir un millor futur"

Horari: 9:30 a 13:30h

Lloc: Hospital Germans Trias i Pujol

Sessió a càrrec de: Dr. Carlos Rodrigo

Especialitat: Pediatria

La Pediatria s’ocupa de la atenció integral de les necessitats de nenes i nens en la salut i la malaltia.

Evolució des del naixement fins l’adolescència: què hem de conèixer, què hem de promoure, què hem de evitar per aconseguir el millor desenvolupament de nenes i nens

- Quins són el principals perills per la salut i què fer per evitar-los

- Quines són les principals malalties a les diferents edats pediàtriques, com és reconeixen (diagnòstic), com és curen (tractament)

Es faran explicacions concretes de la importància de l’alimentació saludable, de les vacunes, de l’exercici físic.

Es mostraran característiques i eines especials de pediatria: incubadores per recent nascuts, escola a l’hospital, pallassos, gossos, evitació de radiació.

 

 

HOSPITAL GERMANS TRIES I PUJOL: "El futur és en els nostres gens, o no"

Horari: 9:30 a 13:30h

Lloc: Hospital Germans Trias i Pujol

Sessió a càrrec de: Dr. Ignacio Blanco i Dra. Elisabeth Castellanos

Especialitat: Genètica Clínica

La genètica es una ciència relativament jove. Fa poc més de 150 anys quan Gregor Mendel va establir les seves lleis sobre la herència (recordeu els pèsols?).

Són pocs anys però plens de descobriments i noves oportunitats per entendre com som i per què emmalaltim.

Els avenços en genètica, genòmica i proteòmica estan millorant el diagnòstic i coneixement de les malalties, el desenvolupament de nous  tractaments i, en general, una millora de la salut. L'ús de proves genètiques i el diagnòstic molecular ens permet somiar en un nou enfocament de la medicina, la medicina personalitzada i de precisió.

Durant la jornada revisarem els principals conceptes sobre genètica clínica i com podem aplicar-los per millorar la salut de les persones. També reflexionarem sobre el reptes ètics que aquests avenços suposen per la nostra societat.

A la part pràctica treballarem com es pot aïllar el material genètic, l’ADN i com podem llegir la seva seqüencia.

 

HOSPITAL DEL MAR: "Malalties infeccioses: més presents que mai."

Horari: 9:30 a 13:30h

Lloc: Hospital del Mar

Sessió a càrrec de: Dr Juan Pablo Horcajada (coordinador), Dra Milagro Montero, Dra Silvia Gómez Zorrilla, Dra Francesca Sánchez

Especialitat: Malalties infeccioses

Quines són les Malalties Infeccioses de més prevalença i amb un major impacte? En aquesta sessió estudiarem les malalties infeccioses més importants, quines són les principals causes i els factors de risc a l’hora de desenvolupar les infeccions.

Durant la sessió parlarem sobre diferents infeccions com: les produïdes per bacteris, virus, fongs i paràsits, les que es poden adquirir a la comunitat i les relacionades amb l’assistència sanitària, quines són les més contagioses i quines són les mesures preventives, i quins són els tractaments antimicrobians més utilitzats.

En la part pràctica es visitarà la sala d’hospitalització de malalties infeccioses on hi ha habitacions d’aïllament preparades per a pacients amb malalties contagioses, s’analitzaran diferents casos clínics i es visitarà el laboratori de microbiologia on es fan proves diagnòstiques d’aquestes malalties.

HOSPITAL DEL MAR: "Una aproximació a la cirurgia."

Horari: 9:30 a 13:30h

Lloc: Hospital del Mar

Sessió a càrrec de: Dr. Manuel Pera, Dra. Marta Pascual, Dr. Joan Sancho, Dra. Nuria Argudo, Dr. Juan Gúzman

Especialitat: Cirurgia general

En què consisteix l'activitat dels cirurgians? Quins han estat els avanços i les innovacions més rellevants en la cirurgia durant els últims anys?

A aquestes preguntes i a altres més es respondrà en una sessió interactiva titulada “Introducció a la cirurgia en el segle XXI”

Després d'aquesta sessió introductòria, els alumnes assistiran a la sessió d'urgències amb l'equip de guàrdia del Servei de Cirurgia en la qual s'expliquen i discuteixen tots els casos assistits i operats durant el dia anterior.

A continuació, s'han planificat dos tallers pràctics, un de sutures i nusos i un altre amb un pelvitrainer per a practicar tècniques bàsiques de cirurgia laparoscòpica. Grups reduïts d'alumnes disposaran d'un instructor que supervisarà la pràctica.

Finalment, es realitzarà una visita guiada a un quiròfan on aprendran els conceptes d'asèpsia i antisèpsia i se'ls ensenyarà a rentar-se i a col·locar-se la bata i els guants com fan els cirurgians abans de cada intervenció quirúrgica.

HOSPITAL DEL MAR: "Si una bona salut mental vols tenir unes quantes coses has de saber"

Horari: 9:30 a 13:30h

Lloc: Hospital del Mar

Sessió a càrrec de: Víctor Pérez Sola. /Francina Fonseca Casals /Daniel Bergé Vaquero.

Especialitat: Psiquiatria


Les malalties mentals afecten una de cada quatre persones i en el 50% dels casos els símptomes apareixen abans de complir els 18 anys.

Durant la sessió posarem l'accent en els factors de risc i els costos que suposen per a la societat.

Revisarem els factors de risc i de protecció per a les malalties mentals més freqüents, ressaltant la necessitat de disminuir l'estigma d'aquesta mena de trastorns.

INSTITUT CATALÀ D’ONCOLOGIA: "Una paraula de sis lletres: Càncer"

Sessió conjunta entre el ICO i HUB.

Horari: 9:30 a 13:30h

Lloc: Institut Català d’Oncologia

Sessió a càrrec de: A definir

Especialitat: Oncologia

En aquesta sessió veurem com funciona l’Institut Català d’Oncologia, i les seves diferents àrees: consultes externes, Hospital de dia, on s’administren les quimioteràpies i altres tractaments, la zona de radioteràpia i la maquinaria utilitzada, finalment l’àrea de farmàcia on es prepara la quimioteràpia robotitzada i els laboratoris on es realitza la recerca clínica bàsica d’aquest àmbit.

INSTITUT DE SALUT GLOBAL de BARCELONA (ISGlobal): "Reptes de futur en l’àmbit de la medicina"

Horari: 9:30 a 13:30h

Lloc: ISGlobal

Sessió a càrrec de: Jordi Vila

1a Part: La resistència bacteriana als antibiòtics: Què és la resistència bacteriana als antibiòtics i quins factors defineixen l’aparició i disseminació dels bacteris multiresistens? Com detectem aquests bacteris al laboratori de microbiologia clínica d’un hospital?

En aquesta primera part parlarem com en aquestes ultimes dècades hem assistit a un augment progressiu de les infeccions causades per bacteris multiresistents, que vol dir el concepte de bacteri multiresistent i com podem desenvolupar avui en dia nous antibiòtics contra aquests microorganismes.

2a Part: Pandemic Preparedness: Les pandèmies, com podria ser la grip, siguin lleus, moderades o greus afecten a un gran grup poblacional, i per tant requereixen d’una resposta multisectorial durant mesos o fins i tot anys. Per aquest motiu els països desenvolupen plans i estratègies per respondre a les pandèmies nacionals o subnacionals. Aquest és un document viu que cal revisar cada cert temps i adaptar-lo als possibles canvis en l’orientació global o la base d’evidències, lliçons apreses en altres pandèmies, canvis en la legislació nacional o internacional en relació al control de malalties transmissibles, etc...

FUNDACIÓ ALÍCIA: "Culinary Medicine"

Horari: 9:30 a 13:30h

Lloc: Fundació Alícia – Món Sant Benet

Sessió a càrrec de: Alba Adot (dietista-nutricionista) i Vinicius Martini (biòleg i cuiner)

Especialitat: Nutrició i dietètica

“Culinary medicine” és un terme tendència en l’actualitat. Es basa en la capacitació dels mateixos metges i metgesses a mantenir un estil de vida saludable per després poder donar exemple i tenir major confiança en sí mateixos a l'hora de donar respostes, consells i recomanacions de cuina, alimentació i nutrició. Segons l’evidencia científica, els hàbits de salut del personal sanitari prediuen millors pràctiques d'assessorament sobre alimentació als seus pacients.

En aquesta sessió es farà una introducció explicativa sobre aquesta nova branca de la medicina. Es realitzarà una activitat dinàmica de resolució de casos clínics per tal de posar en pràctica a la cuina aquesta metodologia i s’acompanyarà d’una demostració culinària per part de l’equip de la Fundació Alícia.