Perfils dels candidats/tes

 • Alumnat de 4t d'ESO, 1r i 2n de batxillerat en la modalitat de ciències i/o tecnologia durant el curs 2021-2022 
 • Bon expedient acadèmic, que ha d'anar acompanyat de motivació, interès i curiositat per la ciència i la tecnologia.
 • Mostrar bones habilitats interpersonals i de comunicació.
 • Il·lusió per participar i compromís per aprofitar les oportunitats que ofereix el programa.

Procés d'inscripció

 • Tot el procés d’inscripció és online, a través de la pàgina web del programa. No s’acceptarà cap document enviat per correu postal o a través de correu electrònic.
 • Per a la consideració de les candidatures és imprescindible:
  • La tramesa online del formulari d’autorització amb les dades del pare/mare o tutor legal de l’estudiant.
  • La tramesa online del formulari d’inscripció que ha d’omplir el candidat/a. 
  • La recomanació confidencial online del professor/a de ciències, matemàtiques o tecnologia de l’estudiant o bé del tutor/a de l’estudiant.
 • Les candidatures que no aportin dins el període establert tota la documentació online sol·licitada quedaran excloses del procés de selecció.
 • L’enviament del formulari de sol·licitud no garanteix l’admissió directa a les Estades Científiques. Totes les candidatures presentades formaran part d’un procés de selecció.
 • Abans d'inscriure't, recorda de llegir bé les Bases del programa i els requeriments del Procés de selecció. 
 • Les inscripcions per a les Estades Científiques de juliol - Newspace - estan obertes fins el 4 de maig del 2023.

Procés d'avaluació i selecció

 • Totes les candidatures rebudes seran avaluades individualment. Per a la selecció es valorarà la informació i documentació aportada en cada candidatura, que inclou:
  • Respostes de l’estudiant a les preguntes del formulari d’inscripció, on s’inclou la carta de motivació.
  • Expedient acadèmic.
  • La recomanació confidencial del centre educatiu: del docent de l’àrea de ciència, matemàtiques o tecnologia; o la del tutor/a.
  • La motivació i les ganes de participar en experiències científiques i/o tecnològiques.
 • L’avaluació i selecció dels candidats i candidates la farà un tribunal de selecció intern de la Fundació Catalunya La Pedrera un cop es tanquin les inscripcions.
 • La selecció final es comunicarà a partir del 8 de maig del 2023.
 • Totes les comunicacions es faran via correu electrònic.
 • La resolució del tribunal de selecció és inapel·lable.

Cost del programa

 • El preu total del campus és de 680€ per persona.
 • Un cop seleccionat per al programa, cada estudiant farà l’aportació de l’import de 408€ (60% del cost total) en concepte d’inscripció per confirmar la seva plaça.
 • Aquest primer pagament s’haurà de fer efectiu abans del 24 de maig del 2023,  un cop conclosa la selecció de candidatures. Els candidats que no facin el pagament dins el termini establert seran exclosos del programa.
 • El segon pagament d’un import de 272€ (40% restant del cost total) s’haurà de fer efectiu abans del 14 de juny del 2023. Els candidats que no facin el pagament dins el termini establert perdran la seva plaça i seran exclosos del programa.
 • La participació a les Estades Científiques inclou:
  • Allotjament i manutenció dels estudiants.
  • Assegurança d’accidents i responsabilitat civil.
  • Material didàctic.
  • Formació dels estudiants per part dels professionals dels diferents àmbits científics que participen al programa.
  • Activitats de lleure

 

 

Qualsevol dubte respecte el pagament, podeu contactar amb nosaltres a través del correu estadescientifiques@fcatalunyalapedrera.com

La presentació a la convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol aspecte que no hi sigui previst serà resolt per la Fundació Catalunya La Pedrera.

Condicions de pagament

La quota d’inscripció del programa Estades Científiques inclou: material utilitzat en cadascuna de les sessions del curs, activitats programades, remuneració dels investigadors i personal, i assegurança d'accidents i de responsabilitat civil. La quota d’inscripció no inclou el transport des de i a les institucions on es duran a terme cada sessió del programa.

Pla d'Ajuts econòmics

El programa Estades científiques basa el procés d’avaluació i selecció en les qualitats dels candidats. La Fundació Catalunya La Pedrera està compromesa a donar oportunitats als i les joves i, per això, s’estudiarà la concessió d'ajuts als candidats/es que justifiquin documentalment no poder fer front a l’import de matriculació. Per a la sol·licitud d'ajuts contacteu amb nosaltres a estadescientifiques@fcatalunyalapedrera.com un cop la vostra candidatura hagi estat seleccionada i abans del 15 de maig.  

Un cop sol·licitat l'ajut, no caldrà fet cap pagament fins a la resolució d’aquest.