La xarxa d’Espais Socials està formada per equipaments arreu de Catalunya que permeten la implantació territorial dels programes socials de la Fundació