La xarxa d’espais de la Fundació està formada per equipaments arreu de Catalunya que permeten la implantació territorial dels programes socials de la Fundació