Autoritzo al/a la meu/meva fill/a a la participació de:
En les següents dates de participació de l’Estada de Natura:
En les següents dates de participació del Camp de Treball:
Tens algun/a altre/a fill/a que realitzi la pre-inscripció a les Estades de Natura o Camp de Treball d’enguany?
Torn en que el/la fill/a s’ha preinscrit a les Estades de Natura o Camp de Treball
FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA com a Responsable del tractament tractarà les dades indicades en aquest formulari amb la finalitat de gestionar la preinscripció i, si escau, la inscripció de l’usuari a les Estades de Natura o Camp de Treball en la seva edició de 2023, així com pel desenvolupament d’aquestes estades. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la nostra Política de Privacitat

T’informem que les dades seran tractades per encarregats de tractament ubicats en països que garanteixen un nivell adequat de protecció de dades a l’empara d’una decisió d’adequació presa per la Comissió de la UE, de manera que no hi ha riscos en el tractament.