Estuviste, lo viviste... ¡ahora conéctate y participa!

¿Qué es Fellows Fundació Catalunya La Pedrera?

El Programa Fellows Fundació Catalunya La Pedrera nace de la necesidad de poner en red a las diferentes generaciones de participantes de los programas de ciencia de la Fundación Catalunya La Pedrera: Jóvenes y Ciencia, Locos por la ciencia, Campus Natura, Barcelona International Youth Science Challenge (BIYSC), entre otros.

Un objetivo del programa es recoger las trayectorias académicas y profesionales de los/las fellows para poder analizar el impacto que han tenido los programas de fomento de las vocaciones científicas, creados por la Fundación. También se quiere recuperar el contacto con antiguos y antiguas participantes susceptibles de convertirse en activos esencial en las actividades que se están llevando a cabo actualmente en los programas científicos.

En 2018 se constituyó una comisión fellows, formada por participantes y colaboradores/as de diferentes generaciones y programas. Mediante grupos de trabajo se ponen en red diferentes fellows con trayectorias y experiencias diversas, pero siempre con el elemento común de haber participado en un programa de ciencia de la Fundación. También se ha iniciado la organización de actividades, tales como encuentros, jornadas, cursos de formación, conferencias divulgativas, hackathons, entre otros.

Impacto

2.753
Personas
Forman parte de la comunidad Fellows La Pedrera Ciencia
64
Nacionalidades
Participantes
23
Accions
Realitzades
34.625
Persones
Impactades per les nostres accions

Una comunitat amb un potencial enorme i voluntat de compartir

La comunitat #ScienceFellows connecta moltes persones amb un gran potencial en diversos camps de la ciència, la tecnologia i la recerca. La seva vocació, l’impuls que els ha ofert la participació a programes de Science Academy,  les seves competències, experiències pròpies i compartides, trajectòries i projecció són una enorme font d’oportunitats que #ScienceFellows ajuda a amplificar.

Amb la voluntat de compartir coneixements i experiències, s’organitzen conferències molt diverses i trobades, s’ofereixen oportunitats per establir contacte i col·laboració entre diferents generacions i es disposa d’una plataforma en línia, el #FellowsCorner per intercanviar informacions, localitzar contactes, compartir continguts científics i seguir itineraris.

Una comunitat en constant formació

Per tal de continuar amb l’aprenentatge un cop acabats els programes de Science Academy, la comunitat #ScienceFellows ofereix un ventall divers de cursos i propostes formatives per desenvolupar habilitats útils per una carrera científica, però també per aprendre en altres camps.

El programa ha generat formacions úniques i exclusives, tant dins de la pròpia comunitat com amb persones rellevants en diferents especialitats, i també col·labora amb altres institucions per oferir el màxim d’oportunitats d’aprenentatge als i les Fellows.

 

Una comunitat connectada amb la societat

La necessitat d’apropar la ciència a la societat és evident, i per això, la comunitat #ScienceFellows té com un dels seus principals eixos d’activitat la divulgació científica i la participació activa en la nostra societat.

Aprofitant els perfils brillants i diversos que en formen part, s’organitzen activitats i esdeveniments per fer arribar la ciència, la tecnologia i la recerca a tothom, des de xerrades a escoles i instituts, passant per tallers en fires de ciència o jornades especialitzades per atraure públic general amb qui compartir l’interès de la ciència.

Una comunitat oberta al món i present arreu

La ciència ja no es pot concebre si no és de forma global i col·laborativa i #ScienceFellows n’és un exemple. Gràcies al BIYSC –el programa internacional de Science Academy– i a la mobilitat dels i les Fellows, la comunitat està representada a dotzenes de països, creant una xarxa internacional que l’enriqueix i multiplica les oportunitats per a tothom que la conforma.

Una comunitat en creixement continu

Des de l’inici dels programes de Science Academy, ja fa 15 anys, la comunitat creix any rere any. Amb cada nova edició dels programes incrementa el nombre de Fellows, i el temps permet que vagin adquirint experiència i assolint posicions més rellevants. Així #ScienceFellows també avança cap a més projectes, més ambiciosos i l’exploració de noves col·laboracions, tant a nivell local, com internacional.

El programa també permet anar seguint les trajectòries acadèmiques i professionals de les persones que formen part de la comunitat #ScienceFellows, cosa que ens permet analitzar l'impacte que generen els programes d’impuls de les vocacions científiques de la Fundació Catalunya La Pedrera.

Una comunitat participativa

Al 2018 es va constituir la Comissió #ScienceFellows, formada per Fellows de diferents generacions i programes de Science Academy que, voluntàriament, a través de grups de treball, dinamitzen la comunitat i organitzen les activitats.

Si ets Fellow i t’agradaria formar part de la Comissió, fer propostes i col·laborar en la dinamització de la Comunitat, escriu-nos a fellows@fcatalunyalapedrera.com