Jordi Roca Ventura

En representació de la Diputació de Barcelona

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Diplomatura de Postgrau en Dret Local Avançat per la UAB. Diplomatura de Postgrau en gestió del personal al servei de les entitats locals per la UAB i la Universitat Rovira i Virgili. Màster en Hisenda Autonómica i Local: economia i gestió avançada per la Universitat de Barcelona.

Actualment:

Coordinador de I'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona. Vocal als òrgans de govern del Consorci de la Colònia Güell, Consorci de Biblioteques de Barcelona, Ruta del Modernisme de Barcelona i Fundació del Gran Teatre del Liceu.