Antoni Tombas Navarro

En representació de la Fundació Futbol Club Barcelona