La Fundació participa en diverses xarxes que duen a terme projectes de gran abast internacional