La custòdia del territori és una eina excel·lent per ajudar a gestionar i conservar espais públics o privats

Els acords entre la societat civil, les entitats i les administracions permeten protegir, restaurar i mantenir el paisatge i la biodiversitat més enllà de les figures clàssiques d’àrees privades protegides o de la compra de territori.

La custòdia del territori consisteix en l’establiment d’acords voluntaris entre propietaris de terrenys i entitats privades per col·laborar a fer possible projectes de preservació del territori i de la natura.

Amb entitats

Establim acords amb entitats per gestionar conjuntament finques propietat de la Fundació.

Amb administracions

Establim acords amb administracions com ajuntaments, l’ACA o d’altres per ajudar a gestionar finques que no són propietat de la Fundació.

Amb propietaris

Establim acords amb propietaris privats per fer una gestió conjunta de finques d’elevat interès per la conservació del paisatge i la biodiversitat, especialment si són finques veïnes a les de la Fundació.

Amb productors agrícoles

Establi acords de custòdia agrària amb productors agrícoles per ajudar-los a produir segons els criteris de l’agricultura ecològica i per comercialitzar a través de MANS, la cooperativa impulsada per la Fundació.

Xarxa de Pagesos

A principis de l'any 2000 comencem a desenvolupar la custòdia i contrubuïm a la seva introducció a Catalunya. En aquella primera dècada s'estableixen més de 70 acords d’assessorament per planificar la gestió d’espais públics i privats i de col·laboració per implementar part de les accions planificades. Tot plegat representà més de 160.000 hectàrees a Catalunya (equivalent al 5% de la superfície del país).

Els acords de custòdia, per ser considerats com a tal, han de ser de caràcter plurianual. Per això considerem que tenim 6 acords de custòdia vigents, que equivalen a unes 82 d’hectàrees i, alhora, gestionem de forma conjunta amb altres entitats una vintena dels 27 espais naturals que formen part de la nostra Xarxa d’Espais Natura.

A més, utilitzem els contractes de custòdia en l’establiment de 33 reserves forestals de boscos madurs i singulars, com a pagament per a serveis ambientals d’aquests rodals, que abasten més de 200 hectàrees addicionals.