Espai Natura

Montserrat-Coll de Can Maçana

La tasca de la Fundació

L’espai natural fou adquirit per la Fundació amb l’objectiu de preservar-ne els valors naturals i de paisatge.

S’ha fet un treball per conèixer a fons els valors naturals de la finca i s’ha elaborat un pla de gestió que inclou tots els aspectes que cal desenvolupar a curt i a mitjà termini.

Adequació i manteniment de l’espai per a l’ús públic
 
Biodiversitat
 
Gestió d’hàbitats
 
Projectes LIFE
http://lifemontserrat.eu/wp-content/uploads/2015/03/logo-principal.png