NOTÍCIES

27/07/2017

La Fundació Catalunya La Pedrera participa en el nou LIFE Alnus per a la millora de les vernedes mediterrànies

La Fundació Catalunya La Pedrera participa en el nou LIFE Alnus per a la millora de les vernedes mediterrànies
 

La Fundació Catalunya La Pedrera participa en el nou projecte LIFE Alnus. El punt de partida del projecte va ser la reunió dels 5 socis del projecte que té com a objectiu millorar l’evolució de les vernedes mediterrànies. La Fundació participa en un total de 7 projectes LIFE de la Unió Europea.

Projecte LIFE Alnus

La setmana passada va tenir lloc al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya - CTFC la reunió d’inici del projecte LIFE Alnus, centrat en millorar l’evolució de les vernedes mediterrànies. L’objectiu és invertir la regressió i la degradació d’aquesta espècie a Catalunya, per mitjà d’accions que es puguin aplicar més endavant a nivell mediterrani.

Per aconseguir-ho, es treballarà en tres zones pilot: les conques del Besós, de l’Alt Ter i de l’Alt Segre. Aquests espais inclouen 24 Zones d’Especial Conservació (ZEC) i un 45% de la distribució regional de l’hàbitat del vern.

Les accions estan plantejades per aconseguir el màxim impacte amb el mínim cost, deixant que l’hàbitat es reorganitzi per si sol a través d’actuacions clau. Es tindran en compte les problemàtiques específiques de cada zona: la desaparició dels grans boscos, la regulació hidrològica o la reintroducció de l’hàbitat en zones sobreexplotades, entre d’altres.

Per primera vegada es farà un acord amb una central hidroelèctrica per a l’alliberament del caudal necessari per fer pujar el nivell freàtic i millorar l’estat de conservació d’algunes zones de ribera concretes.

LIFE Alnus és un projecte  LIFE Nature & Biodiversity, i té una durada de quatre anys, fins el mes de juny de 2021. Són socis del projecte el CTFC (que n’és el coordinador), l’Agència Catalana de l’Aigua, la Fundació Universitària Balmes – CERM – Uvic- UCC (a través del Centre d’Estudis del Rius Mediterranis - CERM),  la Fundació Catalunya La Pedrera, l'Ajuntament de Granollers i MN Consultors en Ciències de la Conservació SL.

La Fundació participa en 7 Projectes LIFE

La Fundació participa i impulsa diversos projectes LIFE que són un dels principals mecanismes de la política ambiental de la Unió Europea, per contribuir a l'aplicació, desenvolupament i millora de les polítiques ambientals europees.

  1. Projecte LIFE Alnus
  2. Projecte LIFE Delta Lagoon
  3. Projecte LIFE Operación CO2
  4. Projecte LIFE Montserrat
  5. Projecte LIFE Pinassa
  6. Projecte LIFE Migrato Ebre
  7. Projecte LIFE Red Bosques