Joves i Ciència

Joves i Ciència vol promoure les vocacions científiques entre els joves.

Inscripcions obertes per al Joves i Ciència 2017 fins al 10 de febrer

Inscripcions aquí

 

Calendari 2017:

 • 9 de gener - 10 de febrer: Inscripcions
 • 15 febrer - 31 març: Primera fase de selecció
 • Primera quinzena d'abril: Comunicació via correu electrònic de la primera fase de selecció
 • 17-23 d'abril: Segona fase de selecció, entrevistes als preseleccionats
 • Primera quinzena de maig: Comunicació final als seleccionats
 • 26 de juny - 8 de juliol: Estades al Món Natura Pirineus 2017
 • Juny, juliol i agost: Estades al Centre de Recerca (participants seleccionats al 2016) i Estades Cerca (participants seleccionats al 2015)

El programa ofereix la possibilitat d'entrar en contacte directe amb la investigació científica. Té una durada de tres anys i es porta a terme fonamentalment als estius. 

1r any- Estades al MónNatura Pirineus

Es seleccionaran 50 estudiants de 4t d'ESO que, durant 13 dies, viuran la investigació científica al MónNatura Pirineus de la mà d'investigadors de primera línia. Els seleccionats treballaran en un dels 5 projectes proposats.

 • FINESTRES AL CEL, una visió completa de l’astronomia actual - Projecte liderat per investigadors del Departament d'Astronomia i Meteorologia, Universitat de Barcelona, Institut de Ciències del Cosmos (ICCUB-IEEC), i del Racah Institute of Physics de la Universitat Hebrea de Jerusalem (Israel).
 • DESCOBRINT LA BIODIVERSITAT I L’EVOLUCIÓ, del treball de camp fins a la genètica actual a través de la informàtica - Projecte liderat per investigadors de l’Institut de Biologia Evolutiva (IBE) de Barcelona, centre mixt de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC).
 • ELS ECOSISTEMES AQUÀTICS DE MUNTANYA, com els afecten les activitats humanes? - Projecte desenvolupat per investigadors del Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC), de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) de Girona, del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), i del Conseil National de la Recherche Scientifique (CNRS) de Toulouse (França).
 • FOTOSÍNTESI ARTIFICIAL: llum i aigua com a fonts d’energia - Projecte liderat per investigadors de la Teesside University i l’Imperial College London (Regne Unit), l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suïssa) i el Lawrence Berkeley Laboratory (Califòrnia, Estats Units).
 • DESCOBRINT ELS MEDICAMENTS DE LA NATURA, la biomedicina com a eina per la cura malalties - Projecte liderat per investigadors de la Universitat de Barcelona, la Universitat de Copenhage (Dinamarca), i l’European Molecular Biology Laboratory (EMBL) de Monterotondo (Itàlia).
2n any- Estades al Centre de Recerca

Durant l'estiu del primer curs de batxillerat científic i/o tecnològic, els participants podran treballar al costat d'investigadors. Ho podran fer directament en un centre de recerca, o bé podran participar en un programa internacional de ciència.

3r any- Estades Cerca

En aquesta última fase del programa els participants hauran de proposar un projecte a desenvolupar, ja sigui en un centre d’investigació local o en un programa internacional de ciència on siguin acceptats.

 

Podeu consultar aquí el tríptic informatiu del Programa Joves i Ciència 2017

Contacteu amb nosaltres per correu o per telèfon al      93 214 25 49